TORSDAG 21 DECEMBER 2017

Inget kommunalt bidrag till nytt Folkets Hus i Hällekis

Det var ingen trevlig julklapp till Hällekisborna som Götene kommun levererade i år, då man igår på kommunstyrelsens sammanträde beslutade att kommunen inte skulle gå in och medfinansiera ett nytt Folket Hus i Hällekis med 2,2 miljoner. Alla partier utom Vänsterpartiet var för ett avslag.

Med detta beslut så är nog förhoppningen om ett nytt Folkets Hus i Hällekis inte längre möjligt, att finansiera på annat sätt blir nog ytterst svårt.

Evalena Öman (V), ersättare Kommunstyrelsen, skriver följande rader om det ödesdigra beslutet för Hällekis:

Ks beslut till att inte medfinansiera Folket Hus i Hällekis med 2,2 miljoner är också ett nej till Folkets Hus föreningens möjligheter att plocka hem 3,6 miljoner i statliga medel till vår bygd.

Det är ett nej till att använda föreningens försäkringspengar till att åter bygga upp sitt och ortens så saknade Folkets hus.

Ett lokalt byggföretag förlorar med detta nej möjligheten till ett lokalt byggprojekt.

Kommunen har också tackat nej till lokalt föreningsengagemang i att tillskapa en för bygden och Kinnekulle viktig mötesplats som kunnat utnyttjas till allt från föreningsmöten till företagsevents och kulturaktiviteter.

Kommunens egna anläggning i besöksmålet Falkängen hade stärkts om möjligheten för fler aktiviteter hade ökat och därmed tillskapat fler gästnätter och kafégäster.

Kommunen skriver i den av Kommunfullmäktige antagna fördjupade översiktsplanen att "Turistnäringen är idag i hög grad beroende av lokala föreningar och många enskilda aktörer som var och en bidrar till att göra Kinnekulle till ett attraktivt och mer känt besöksmål".

Folkets hus med sin placering hade stärkt många föreningar, t ex båthamnsföreningen som lockar många båt- och fisketurister. Denna och många fler föreningar saknar idag en större samlingslokal för möten och aktiviteter. Snart 100-års jubilerande Hällekis musikkårs möjligheter att öva och spela i Hällekis försvann också med detta nej.