TISDAG 12 DECEMBER 2017

VGR säger ja till höghastighetsjärnväg

Regionstyrelsen säger ja till en överenskommelse med Sverigeförhandlingen att stödja en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm där tågen går i 320 kilometer i timmen. En förutsättning är dock att finansieringsfrågan blir löst tills det är dags att börja bygga.

I praktiken betyder det att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna avtalet om höghastighetsjärnväg sträcka Jönköping-Göteborg och förslaget till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg.

Själva avtalet och överenskommelsen måste tecknas innan 31 december 2017 då Sverigeförhandlingens uppdrag med regeringen upphör. Regionstyrelsens ordförande tecknar därför avtal och överenskommelse under förbehåll att dessa blir gällande först i det fall att också regionfullmäktige tar ett positivt beslut i januari 2018. Även med dessa avtal påskrivna kvarstår fortfarande att lösa finansiering och om det inte är löst innan 2023 så finns möjlighet att kliva av.

Västra Götalandsregionen (VGR), Borås stad och Sverigeförhandlingen ingår ett ramavtal som är höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg, inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. Borås stad tar beslut om detta den 19 december. VGR, Göteborgs Stad och Sverigeförhandlingen tecknar en överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg inom samma ram. Göteborgs Stad tar beslut om sin del i kommunstyrelsen den 13 december.

Med beslutet om att bygga höghastighetsjärnväg genom Sverige kan landets storstäder knytas ihop samtidigt som det ger en ökad kapacitet och konkurrenskraftig tågtrafik. Beslutet gör det också enklare att arbetspendla såväl inom regionen som mellan storstäderna och underlättar för ett klimatsmart och energisnålt resande och transportsystem.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen