FREDAG 8 DECEMBER 2017

Västra Götalandsregionen rullar ut 20 extra miljoner till cykelvägar

Regionutvecklingsnämnden (RUN) beslutade vid sitt sammanträde den 8 december i Göteborg att satsa 20 miljoner kronor extra i riktade insatser för att förstärka utbyggnaden av cykelvägar. Det ska bidra till ett hållbart transportsystem i Västra Götaland och därigenom öka cyklandet i Västra Götaland.

- Vi vet att det finns ett enormt behov av investeringar i cykelnätet i Västra Götaland, därför går regionutvecklingsnämnden in med hela 20 miljoner extra 2017. Tillsammans vill vi med kommunerna få bättre fart på utbyggnaden för ökad cykling, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Viljan att medfinansiera cykelvägar i kommunerna är större än vad budgeten i regional infrastrukturplan kan möta upp i rena pengar. De regionala resurserna står för högst 50 procent av finansieringen och resten måste kommunerna stå för själva. Nämnden väljer nu att skjuta till 20 miljoner kronor som är avsatta i särskilda infrastukturmedel 2017, för att satsa på utbyggnaden av cykelvägar i det kommunala vägnätet under nästa år.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen