FREDAG 1 DECEMBER 2017

Nu utökas kollektivtrafiken

Tätare turer, flera nya linjer och plats för fler resenärer i kollektivtrafiken. Det är några av nyheterna när Västtrafik skiftar tidtabell den 10 december. Satsningarna förväntas öka resandet med två miljoner resor.

Allt fler väljer att resa med kollektivtrafiken. Nu satsar Västtrafik för att ännu fler ska åka kollektivt.

– För att öka resandet utvecklar vi kollektivtrafiken i regionen. Många av satsningarna görs i pendlingsstråken för att fler ska kunna åka kollektivt till jobb och skolor, säger Roger Vahnberg, vice vd på Västtrafik.

Förändringarna införs den 10 december, i samband med att Västtrafik genomför vinterns tidtabellskifte.

Flera efterfrågade nyheter

Flera nya linjer och förstärkningar införs vid tidtabellskiftet. I Göteborg satsas det bland annat på att ge plats för fler resande i spårvagns- och busstrafiken. I spårvagnstrafiken blir det bland annat fler turer på linjerna 7 och 11 för att minska trängseln ombord. I Göteborgs stadstrafik får bland annat busslinje 25, 50 och 60 tätare trafik. Flera expressbusslinjer förstärks också, bland annat svart, blå och röd. I färjetrafiken blir det bland annat en ny förbindelse mellan Södra skärgården och Stenpiren.

För att underlätta pendling mellan Alingsås och Göteborg startas den nya linjen Alingsåssnabben. För att förstärka de lokala resmöjligheterna när flygplatsområdet i Landvetter expanderar startas även en ny linje mellan Landvetter resecentrum och Landvetter flygplats.

I tågtrafiken blir det bland annat fler avgångar på Kungsbackapendeln och Alingsåspendeln. Tiderna för Kinnekulletåget och tåg på sträckan Uddevalla-Herrljunga får bättre anslutningar i Herrljunga och Hallsberg samt utökat utbud mot Göteborg.

I Skaraborg får tågtrafiken mellan Skövde och Göteborg utökad helgtrafik. I Skaraborg utökas även busstrafiken som går mellan Skövde och Lidköping och vidare till Trollhättan. Skövdes och Lidköpings stadstrafik utökas också. I Fyrbodal kommer det bland annat bli bättre förbindelser till Överby köpcentrum och i Borås får stadstrafiken fler turer kvällstid.

60 miljoner satsas

Den utökade trafiken i hela regionen kostar 60 miljoner kronor. Målet är att antalet resor ska öka med 2 miljoner. Förändringarna baseras på resandestatistik, kundsynpunkter och långsiktiga planer för kollektivtrafiken i regionen.

Samtliga förändringar går att läsa om på Västtrafiks hemsida, indelade per geografiskt område. Där finns också nya tidtabeller att läsa och ladda ned. Västtrafiks reseplanerare är uppdaterad med all ny information när man söker sin resa.

Pressmeddelande från: Västtrafik