TISDAG 28 NOVEMBER 2017

M: Vi tar poliskrisen på allvar

Kris inom svensk polis har inte undgått någon. Den allt grövre kriminaliteten gör att resurserna inte räcker till. Detta drabbar människor på landsbygd som bor långt ifrån t ex polisstation. Stöldligor slår till mot familjehem, äldre, eller stöldvåger av verktyg, sadlar, eller illegal hantering av tobak, alkohol och narkotika, är idag inte ovanliga inslag i Skaraborg. För oss moderater är det självklart att alla ska kunna lita på att polisen kommer när man ringer, oavsett var i landet man bor. Utan närvarande polis urholkas tilliten och sammanhållningen i samhället.

De senaste veckorna har frågan om polisnärvaron på landsbygden uppmärksammats. Det faktum att endast en polispatrull ansvarar för att bevaka en yta i södra Lappland som är nästan lika stor som Danmark har fått många att reagera med oro. Situationen är inte unik för södra Lappland. Även i Västra Götaland och Skaraborg önskar polisen kunna göra mer för fler men oroas över att resurser inte är tillräckliga för bygder utanför tätorter. I längden är detta en ohållbar situation som riskerar att göra delar av Sverige till laglösa zoner.

Situationen sätter fingret på det uppenbara; Sverige och Skaraborg behöver fler poliser.

Moderaterna har därför presenterat den största satsningen på svensk polis på över 20 år.

Vi anslår medel för att polisen ska kunna anställa och utbilda 10 000 nya polisanställda till år 2025.

För Skaraborg innebär detta förstärkning med över 130 fler polisanställda. För att underlätta nyrekryteringen öronmärker vi även medel för riktad satsning på polisers löner. Vi föreslår höjning av polislöner med i genomsnitt 3 000 kronor per månad, upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om.

Trygghet, säkerhet och tillit är grunderna som ett samhälle byggs på. Urholkas något av dessa värden kommer samhället att förändras till det sämre. Därför tar Moderaterna poliskrisen på största allvar. Förhoppningsvis har även regeringen och ansvarig justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) insett situationens allvar.

Ingen del av landet ska stå utan ett grundläggande skydd från polisen. Brott ska utredas, oavsett om de äger rum i Skaraborg eller Göteborg. Vi moderater kommer därför att prioritera satsningar på polis och rättsväsende före bidrag och arbetsmarknadsåtgärder. Det går inte att lova allt till alla, men det går att lova medborgarna en närvarande polis i hela Sverige.

Tomas Tobé (M)
riksdagsledamot tillika
Rättspolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Skattepolitisk talesperson