TISDAG 28 NOVEMBER 2017

Lidköping – årets landsbygdskommun

Varje år delar riksorganisationen Hela Sverige ska leva ut utmärkelsen "Årets kommun" som i år går till Lidköpings kommun.

Juryns motivering lyder:

Lidköpings kommun satsar på att utveckla viktig service på landsbygden: lanthandlar, skolor och kollektivtrafik. Kommunen har ett helhetstänk som utgår från att utvecklingen ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Framförallt involveras det lokala föreningslivet i kommunens planering och det finns ett strukturerat samarbete med landsbygdsutvecklaren.

– För att skapa medborgardialog och stärka demokratin har vi landsbygdsråd, där vi åker ut och träffar medborgarna och för dialog med dem. Då får vi med oss synpunkter på hur vi ska jobba framåt och vet vad de tycker är viktigt att vi gör i det kommunala arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström.

Många faktorer bakom utmärkelsen

Lidköpings kommun, AB Bostäder och privata aktörer bygger trygghetsboenden för att äldre kommuninvånare ska kunna bo kvar i sitt område. Kommunen har satsat extra mycket på besöksnäringen ute på landsbygden, och arbetar för att skapa möjligheter för att yngre och nyanlända stannar i kommunen och arbeta med de gröna näringarna. Det är en viktig insats för att nå målet 45 000 invånare till år 2030. Det finns en långsiktig plan för landsbygden som har tagits fram i samarbete med boende på landsbygden och lokala föreningar och utvecklingsgrupper. En anställd landsbygdsutvecklare stödjer och koordinerar arbetet.

– Jag blev överraskad över att vi fick den här utmärkelsen, men då känns det som om vi gjort något bra som har uppmärksammats utanför Lidköping. Det betyder väldigt mycket för oss och är väldigt hedrande, säger Jonas Sundström.

Om utmärkelsen

Årets kommun delas ut sedan 1984, sedan 1993 står Hela Sverige ska leva bakom utmärkelsen. I utmärkelsekommittén finns Anita Brodén, före detta riksdagsledamot, Staffan Bond, före detta verksamhetschef för Hela Sverige ska leva, Isabelle Axelsson, #ungapålandsbygden, samt Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva. Utmärkelsen delas ut på Hela Sverige ska levas Höst- och föreningsmöte den 28 november 2017.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun