MÅNDAG 27 NOVEMBER 2017

Lidköpings kommun inför matkasse för äldre

Lidköpings kommun har fått beviljat medel från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) för att genomföra att projekt med syfte att införa Matkasse som en servicetjänst i sitt utbud till äldre som vill fortsätta laga mat men har svårigheter att klara matlagningen från grunden. Även hemvårdspersonal ska använda konceptet när de lagar mat i den äldres hem.

I ett utvecklingsprojekt har Lidköpings kommun, tillsammans med Haninge kommun, arbetat fram ett koncept med en matkasse innehållande ingredienser förberedda så att själva matlagningen tar maximalt 20 minuter och är mycket enkel att klara av.

- Antalet äldre i befolkningen kommer fortsätta öka. Det är av stor vikt att hitta nya och innovativa lösningar för att samhället ska klara av att fortsätta ge vård och omsorg av god kvalitet. Andelen äldre som får sin äldreomsorg tillgodosedd i hemmet ökar. För den enskilde är maten en viktig del av livet, både fysiskt, psykiskt och socialt, säger Paula Evertsson, Vård & Omsorg.

En tjänst som erbjuds idag är hemleverans av kylda en-portioner. Ett komplement till denna tjänst kommer nu att bli matkassen, där Lidköpings kommun vill ge fler möjlighet att kunna fortsätta klara av sin egen matlagning i hemmet.

- All aktivitet stimulerar aptiten och därför tror vi att matkassen blir ett bra komplement för de hemmaboende i framtiden, säger Nathalie Torstensson, Intern Service.

Projektet startar nu och förväntas pågå fram till sommaren 2019.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun