TISDAG 14 NOVEMBER 2017

Borås redo för polisutbildning redan 2018

Sverige behöver fler polisanställda och i Borås är man beredd att starta en polisutbildning redan i augusti 2018. Högskolan i Borås lämnar idag in en formell intresseanmälan med sitt erbjudande – resurser i form av utbildning, lokaler, infrastruktur och studentbostäder.

– Vi är rustade för att starta en polisutbildning redan i augusti nästa år. Vi har de resurser som krävs, säger Jörgen Tholin, prorektor vid Högskolan i Borås och projektledare för polisutbildningsarbetet.

Högskolan i Borås är inte anmodad av Polismyndigheten – som är den instans som äger frågan om polisutbildning i Sverige – att lämna in någon intresseanmälan i detta skede, men gör så, då alla nödvändiga resurser redan finns i Borås. Intresseanmälan är ett erbjudande till regeringen och Polismyndigheten om att Högskolan i Borås är redo att ta emot polisstudenter redan nästa år.

Högskolan i Borås erbjuder en polisutbildning som utvecklas i nära samverkan med närliggande verksamheter och med andra lärosäten kring utbildning och forskning. Viktig infrastruktur som skjutbana, körgårdsområde och studentbostäder finns tillgängliga i Borås genom ett gott samarbete med Borås Stad och flera andra parter. Förra veckan undertecknades en avsiktsförklaring med Göteborgs universitet som innebär att högskolan genom avtal får köpa nödvändig lärarkompetens för att långsiktigt kunna upprätthålla kvaliteten i utbildningen.

– Det råder polisbrist i Sverige och vi i Borås erbjuder polisutbildning med start redan nästa år. En förutsättning är dock att vi får ett beslut runt årsskiftet, säger Jörgen Tholin.

Läs mer om polisutbildning till Borås.

Pressmeddelande från: Högskolan i Borås