FREDAG 10 NOVEMBER 2017


Stående från vänster, Robert Jonsson E-logistik, Anna Håkansson Vaccinia, Sven Lans Götene UFO, Peter Karlsson Mellomgården, Fullösa., Mikael Knutsson Vaccinia, Christer Åkesson, Anna Hertzig, Åkesson junior, Elsie och Gunnar Ljungström Bäckgården Skeby. På knä: Eva-Britt Bolin Vaccinia, Maria Barath och Patric Norismaa Järnia / Sport Inn.

Pristagare på NÄRINGSLIVSGALAN i Götene den 9 november 2017

Sammanställning av årets pristagare på Näringslivsgalan i Götene i de olika kategorierna samt motivering.

Årets Företagare 2017

Götene UFO AB har genom hårt arbete, genuin ledning, utvecklat företaget på ett imponerade sätt, skapat arbetstillfällen och utökat sin verksamhet i Götene med bibehållen lönsamhet i en hårt konkurrensutsatt bransch, drivit sitt företag så att de blir ett föredöme, inte bara för sin bransch utan för allt företagande.

Årets Nyföretagare 2017

Vaccinia har med ett genuint engagemang och ett behovsanpassat koncept skapat en explosionsartad tillväxt på kort tid, och har alla förutsättningar för att fortsätta sin resa i samma takt. Ett mycket kompetent team som sätter kunden i fokus borgar för kvalité, nöjda kunder och fortsatt framgång.

Årets butik 2017

Järnia / Sport Inn. Kundernas motivering: Med omdömen som "Bästa butiken - här finns allt", "Fina kläder för ett bra pris och med bra kvalitet", "Här finns ju allt och lite till!" är det lätt att förstå att Järnia / Sport Inn blev Årets butik. En fantastisk butik med ett vänligt och varmt bemötande. Med ett stort sortiment och ett personligt bemötande har butiken funnit sin plats hos kunderna.

Årets Lantbruks-företagare 2017

Peter Karlsson, Mellomgården, Fullösa.
Motivering: En av Sveriges främsta grisföretagare med ständigt framåtänkande och vilja att utveckla sitt företag, som nu har en väl fungerande modern, större grisproduktion med gott resultat.

Årets Specialpris 2017

Christer och Jerry Åkesson. Motivering: Årets pristagare har under lång tid, med stort engagemang utvecklat sitt företag och på ett föredömligt sätt visat att det är möjligt att bli nummer ett i Sverige på sitt handelssegment. De har lockat långväga kunder till övrig handel i Götene och som fastighetsägare visat samhällsengagemang och gjort insatser för att det lokala näringslivet i Götene ska kunna utvecklas.

Årets Lärare 2017

Anna Hertzig.
Motivering: För sin integrering av svenskundervisning och industribesök, stort engagemang i Samarbete Skola Arbetsliv och konkret entreprenöriellt lärande på elevens val.

Årets Tillväxtbolag 2017

Bäckgården Skeby
Motivering: Kommunens mest snabb-växande bolag.

Det goda exemplet 2017

E-logistik har på ett föredömligt sätt bidragit till att enskilda individer fått utvecklats på arbetsmarknaden. Ni har välkomnat och tagit emot individer, visat stor hänsyn, gett ett bra stöd, gjort anpassningar och möjliggjort för individer att få utvecklas utefter sina förutsättningar och förmågor. Ni har alltså varit ett GOTT EXEMPEL på en arbetsplats, som utöver sitt huvuduppdrag, också tar ett stort samhällsansvar och bidrar till att fler individer inkluderas på arbetsmarknaden!

Pressmeddelande från: Götene kommun