TISDAG 7 NOVEMBER 2017


Riksdagsledamot Skaraborg Cecilia Widegren (M) tillsammans med ledningen för polisförbundet Skaraborg med bl a ordförande Yvonne Kärnheim Bengtsson - Foto: Lorri Mortensen Mates

Polisförbundet Skaraborgs ledning intog Sveriges riksdag

Med ökad otrygghet, poliser som lämnar, diskussion om löneläge och arbetsvillkor, har lett till att Polisförbundet Skaraborgs ledning återigen besöker Sveriges riksdag för att samtala med beslutsfattare, riksdagsledamot från Norra Vånga, där Cecilia Widegren (M) tog emot. Detta är ännu en av de regelbundna samtal som polisförbundet Skaraborg och Widegren (M) haft genom åren kring aktuella och angelägna frågor.

Samtalen kretsade kring bl a bemanning, löner, rekrytering, Skaraborgsprioriteringar - dvs för polisen Skaraborg, med bl.a Yvonne Kärnheim - Bengtsson, ordförande Polisförbundet Skaraborg och dess ledning.

Det är mycket givande samtal om den Skaraborgska vardagen för polisen. När poliskollegor här om dagen yttrade att, Sverige är som "ett smörgåsbord för kriminella. Man äter och åker mätt härifrån", är det viktigt att gå igenom vilka förutsättningar som råder och vilka konkreta åtgärder som krävs, sa Widegren (M) med anledning av Polisförbundet Skaraborgs dag på riksdagen.

Moderaterna satsar på 130 fler poliser i Skaraborg, och minst 25 000 i Sverige. Vi gör historiska resursförstärkningar om 10 miljarder till Polisen de kommande åren, för att möjliggöra för polisen om de själva vill anställa fler, och höja polislöner så att fler poliser stannar i yrket. Vi tror att det är en viktig del i att göra yrket som polis attraktivt och för att behålla de erfarna poliser vi har idag, avslutar Widegren.

Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen