FREDAG 22 SEPTEMBER 2017

Cecilia (M)otionerar - Låt E 20 gå före!

E 20 genom Skaraborg är nationellt viktig transportväg och framstår som ideal väg för att strategiskt placera ut laddstolpar för de allt mer av elbilar som blir fler och fler i Sverige. Dessutom är det gynnsamt för klimat, fler nya arbetstillfälle och för konkurrenskraften i Sverige och Skaraborg, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg från Norra Vånga, när hon i veckan under allmänna motionsperioden som pågår i riksdagen, motionerar om att låta E 20 gå före som framtidsväg för det växande antalet elbilar.

En mycket viktig aspekt är att utvecklingen av elbilar är på frammarsch. Däremot saknas det tillgång till laddstolpar vilket gör att anpassningen till ett mer klimatvänligt samhälle stagnerat. Det vore väl ypperligt att E20 blir första projektväg för laddstolpar då det vore att ytterligare knyta ihop Sveriges två största städer, säger Widegren (M).

Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen