TORSDAG 14 SEPTEMBER 2017

Konsten att värna jorden

Wendell Berry
Övers. Per Helge
Konsten att vara här
Ariel förlag


John Steinbecks roman Vredens druvor fann många läsare på sin tid också i vårt land. Också svenskättlingar i USA drabbades av jordbrukskrisen. På en skogsresa för snart 15 år sedan berättade en av de amerikanska guiderna hur gårdar övergavs och folk flyttade till fabriksstäderna.

Wendell Berry är i vårt land, i synnerhet i kristna kretsar, känd som lyriker. Men hans författarskap är mera brett än så. Konsten att värna jorden, innehåller uppsatser ur knappt tio essäsamlingar. I ett efterord skriver översättaren: "om essäerna är lag, kan resten läsas som evangelium".

Berry utbildade sig vid Stanford-universitetet i Kalifornien, dit han kom 1958, först som student och ett par år som assisterande lärare. Han publicerade sin första roman och en litterär karriär "i de innersta av kretsar" låg öppen.

Men Wendell Berry återvände till torvan, flyttade hem till den lilla orten Port Royal i norra Kentucky, strax invid Kentuckyfloden. I generationer bakåt hade förfäder drivit lantbruk där. Ord- och jordbruk kombinerades. Den första essäsamlingen där han delgav världen sina erfarenheter kom 1977. Boken The Unsettling of America räknar amerikanerna som en klassiker av modernt slag, jämförbar med Aldo Leopolds och Rachel Carsons böcker.

Mot det industriella jordbruket vänder sig Berry. Han förenar i sina texter till samklang med Bibeln, Thoreau och den amerikanska, demokratiska traditionen från Jefferson och Jackson.

Det industriella jordbruket gjorde bönderna överflödiga. Idag har USA fler fängelseinterner än bönder. Det kitt som fanns i det gamla jordbruket, sammanhållningen, hjälpsamheten, har upplösts genom utslagningen. I ett högtidstal 2009 framhöll Berry att utbildningen måste förändras, och han föreslog en ny examen: i att återvända hem. Det måste till en ekologisk krisutbildning. Hans civilisationskritik har alltmer utvecklats mot ett ifrågasättande av ekonomin.

Han ser hur den kortsiktiga, vinstinriktade ekonomin förgör landet. Det är en ren rovdrift, hävdar han i sina skrifter. Jordflykt är ett akut problem i USA. I Iowa försvinner varje år fem gånger mer matjord ur åkrarna än vad skördarna ger. Närvarande jordbruksmetoder lägger markerna nakna för väder och vind.

Han säger: "utarmningen av våra liv är en avspegling av hur vi utarmar världen omkring oss. Den rovdrift som föröder jorden är densamma som reducerar oss som andligt, mentalt, känslomässigt levande individer". Han talar sig varm för helheten, det personliga ansvaret och den lokala förankringen.

Han hyllar småskaligheten, de små gårdarna, där hästen är dragare, där den personliga fallenheten och konsten att vårda de lantbruk som funnits i generationer. Under 30 år, från 1946 till 1976 sjönk böndernas antal i USA från 30 till 9 miljoner.

Detta är en bok om matjordens betydelse för vår överlevnad. Min förhoppning är att en studiehandledning utarbetas för att skapa möjligheter att kursa miljöintresserade cirkeldeltagare. Ty det som hänt i Amerika har också flyttats över till vårt land.

/Erik Yvell