TISDAG 12 SEPTEMBER 2017

Klartecken för lärarutbildningar i Skövde

Från och med vårterminen 2018 går det att läsa till förskollärare och grundlärare F-3 i Skövde. Detta tack vare ett samarbete mellan högskolorna i Skövde och Borås.

Samarbetet lovordas av kommunerna i Skaraborgs kommunalförbund.

– Lärarbristen är stor i hela landet. Ser man till Västra Götalandsregionen är Skaraborg den enda delregionen som inte har någon egen lärarutbildning, så hos oss är problemet kanske extra stort, säger Hillevi Larsson, utbildningsstrateg på kommunalförbundet.

Högskolan i Borås är det lärosäte som kommer att ansvara för utbildningen, men den ges i lokaler på Högskolan i Skövde. Anita Kjellström, universitetslektor vid Högskolan i Skövde och chef för Sektionen för förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås, är en av dem som har lett samarbetet mellan de båda högskolorna.

– Det är en styrka att Skövde får ta del av de lärarutbildningar som redan är etablerade i Borås. Samtidigt kommer vi att utnyttja de styrkeområden som finns på Högskolan i Skövde, som till exempel IT, för att få en lokal profil på lärarutbildningarna här, säger hon.

Samverkan mellan både kommuner och lärosäten

Samarbetet kring utbildningarna började diskuteras redan för tre år sedan, då tjänstemän och politiker på Skaraborgs kommunalförbund började fundera över hur de skulle kunna få en lärarutbildning till området. Högskolan i Skövde har inga egna examensrättigheter på området, vilket gjorde att man började se sig om efter andra lärosäten att samarbeta med. Eftersom högskolorna i Skövde och Borås sedan tidigare har ett fungerande samarbete i andra frågor, blev det naturligt att föra diskussionen med Högskolan i Borås.

– Alla kommuner i Skaraborg har jobbat tillsammans för det här, och det är den enskilt största framgången av vår kommunsamverkan inom skolområdet på många år. Det har varit frustrerande att det har tagit så lång tid, men samtidigt är det skönt att vi nu får hit en lärarutbildning från Högskolan i Borås som redan har en väl upparbetad utbildning, säger Hillevi Larsson.

Rolf Eriksson, kommunalråd i Tibro kommun och ordförande för beredning för kunskapsutveckling inom Skaraborgs kommunalförbund, kommenterar också:

– Jag vill rikta ett stort beröm till de båda högskolorna för det konstruktiva arbete som de har utfört. Vi från kommunerna har ju drivit på i de här frågorna, och nu ligger det i vårt gemensamma intresse att se till att så många som möjligt får upp ögonen för utbildningarna och faktiskt söker. Vi på kommunerna behöver verkligen fler behöriga lärare och förskollärare.

Pressmeddelande från: Högskolan i Borås