MÅNDAG 11 SEPTEMBER 2017

Så vill vi stärka Sveriges säkerhet

I en orolig omvärld måste Sveriges säkerhet stärkas. Inför Moderaternas arbetsstämma i oktober föreslås därför att Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av BNP. Ambitionen är att genomföra förstärkningen under en tioårsperiod. Det osäkra omvärldsläget ställer nya krav och ökar behovet av förstärkt försvarsförmåga. Moderaterna tar ansvar för Sverige i ett turbulent läge i såväl Sverige som i omvärlden. Valet står inte mellan att stärka Sveriges försvar eller att bli medlem i Nato. För att stärka Sveriges säkerhet på allvar måste vi göra både och.

Nu inleds försvarsövningen Aurora, som är den största på 20 år med samtliga stridskrafter, där Skaraborg och dess förbanden kommer att vara mycket aktiva bl a med hundratalet tunga fordon, flyglandningar på riksväg 44, mellan Lidköping och Grästorp m m. Fler övningar och med internationella deltagare stärker steg för steg Sveriges försvarsförmåga. Därtill ska Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av BNP. Ambitionen är att göra detta under en tioårsperiod. Det handlar om att kunna möta det försämrade säkerhetsläget och att kunna uppfylla åtaganden som medlem i Nato. Hela Sverige ska kunna försvaras. Tillväxten ska ske stegvis och med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget och det ekonomiska läget samt med god kostnadskontroll. Nyligen drev vi moderater fram den tredje förstärkningen av Sveriges försvarsanslag under innevarande mandatperiod. Samtliga tillskott har inneburit en substantiell förstärkning till försvaret här och nu. Men mer kan och behöver göras. Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av BNP.

Morgondagens kriser och katastrofer ska mötas av en bättre, gemensam, samlad samhällsinsats. Under Alliansåren genomfördes omfattande förändringar inom Försvarsmakten. Det resulterade bland annat i förbättrad militär-civil samverkan; vilket är en förutsättning för ett lyckat försvar. Nästa naturliga steg är ett svenskt Nato-medlemskap. Det handlar om att kunna möta det försämrade säkerhetsläget och att kunna uppfylla åtaganden som medlem i Nato. Med god kostnadskontroll, hänsyn till det säkerhetspolitiska läget och det ekonomiska läget ska tillväxten ske stegvis. Hela Sverige måste kunna försvaras.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Socialpolitisk talesperson

Karin Enström (M)
riksdagsledamot
Utrikespolitisk talesperson

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot
Försvarspolitisk talesperson