MÅNDAG 4 SEPTEMBER 2017

Bygdevandring i Västerplana planeras

På lördag eftermiddag (9 september 2017) kommer Kinnekulle Hembygdsförening att göra sin sista bygdevandring för året. Föreningens vandringar syftar till att ge information och kunskap om bygden, alla som är intresserade är välkomna. Vandringen kommer att starta vid kyrkoparkeringen och blir ca 1,5-2 km på både landsväg och naturstig.

Byn vilar på kalkstensgrund, med ett ganska tunt jordtäcke, området definieras som "blandbygd", vilket innebär att det har olika geografiska drag som berg och odlingsmark.

Under långa tider levde befolkningen som bönder i Västerplana. Viktiga näringar var stenhuggeri och kalkbränning, troligen var det så att man ägnade sig åt dessa näringar vid sidan av jordbruket. En berömd produkt från specifikt Västerplana är de milstenar som tillverkades på 1700-talet.

Hembygdsföreningen hoppas på en fin eftermiddag och att många intresserade vandrare kommer till starten på lördag.

Text: Lena Brodin