FREDAG 25 AUGUSTI 2017

Widegren (M): Gårdsförsäljning stärker Skaraborg

Skaraborg är Sveriges kornbod, en stark del av det svenska och västsvenska matriket. Det finns stora utvecklingsområden för att Skaraborg skall blomstra som levande landsbygd och då krävs rätt förutsättningar. En av dem är gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider.

- Skaraborgare kommer hem från sommarresor i Europa. Där kan gårdar besökas, lokala microbryggerier och vingårdar. Provsmakning och köp av det som tilltalade mest, är en växande turistmagnet på kontienten. Moderaterna har därför under många år kämpat för att göra detta möjligt på lika villkor även i Sverige, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot från Norra Vånga, Skaraborg, med anledning av att hon ställer regeringen till svars i riksdagen, efter att en majoritet finns i riksdagen om att genomföra en reglerad förändring, lik den i alkoholmonopolets Finland.

- När det gäller argument som gör gällande att en förändring i en riktning för en mer tillåtande attityd gentemot gårdsförsäljning, skulle vara ett hot mot folkhälsan så är dessa argument att anse som otillräckliga. Den lilla, lokala produktion, som är aktuell exemplifieras av små kvantiteter inom ramen för en relativt hög prisbild. Det är till största del turister och finkänsliga experter som utgör en potentiell kundbas. Att en verksamhet i denna ringa omfattning, på något sätt, skulle utgöra risk för det svenska monopolet, när det inte visat sig i Finland, är att dra allt för förhastade slutsatser, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg

- Genom att agera huvudman för kunskap, kontroll och kontinuerlig uppföljning visar staten att man är beredd att gå framåt tillsammans med små växande företag, oftast på landsbygden, som har en nyckelroll i arbetet med att säkra framtida jobb och tillväxt, samtidigt som man tar ansvar för folkhälsa, avslutar Widegren (M).

Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen