FREDAG 25 AUGUSTI 2017

Ny detaljplan för Dafgårds håller på att tas fram

En ny detaljplan håller på att tas fram för hela Dafgårds industriområde i Källby. Den möjliggör bland annat byggnation av ytterligare höglager. Om kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med förslaget är samråd med grannar och andra berörda nästa steg i processen.

På uppdrag av Gunnar Dafgård AB, håller Götene kommun på att ta fram en ny detaljplan för hela Dafgårds industriområde i Källby. Planen utgår ifrån företagets framtida behov av ytterligare höglager, samt högre byggnadshöjd på delar av övriga området.

Ett förslag till detaljplan är nu klart och beslut om samråd för planen behandlas på kommande kommunstyrelsemöte den 30 september. Under samrådstiden har grannar och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter. Ett möte kommer också att hållas i Källby där allmänheten kan få information om vad planförslaget innebär.

Pressmeddelande från: Götene kommun