MÅNDAG 21 AUGUSTI 2017

Musiklek i Holmestad bygdegård

Susanne Lind kommer till bygdegården i Holmestad lördagen den 26 augusti kl 11:00. Med sig har hon fiolen, gitarren, ukulelen, djembetrumman och väskan med alla djuren i. En härlig musikstund där alla barnen är aktiva och delaktiga i sång, lek och rörelser!

Det är Holmestads bygdegårdsförening som är arrangör och de tycker att det är roligt att de har en mötesplats där alla är välkomna, gammal som ung. Just musikleken arrangerar de för att de vill att barnen ska få en rolig och spännande upplevelse där man både är åskådare och deltagare, musikleken vänder sig till barnen i de yngre åldrarna, mellan 2 och 5 år.

För att det ska bli en extra trevlig stund så finns det även fika och korv med bröd finns att köpa till väldigt snälla priser. Om upplägget uppskattas kommer arrangörsgruppen framöver att satsa mer på aktiviteter för barn och även i olika åldrar.

LÖRDAGEN DEN 26 AUGUSTI KL 11:00
INTRÄDE 20:- PER FAMILJ
FÖR BARN MELLAN 2 OCH 5 ÅR
Korv med bröd o saft kostar 10:- kaka och saft kostar 10:-