MÅNDAG 14 AUGUSTI 2017


Eva och Sture Wallqvist från Götene, Eva som gått i skolan hitta några fotografier från sin egen skoltid

Kinnekulle Hembygdsföreningen öppnade Possiska Lancasterskolan

Med anledning av folkskolans jubileum öppnade Kinnekulle Hembygdsföreningen den gamla lilla skolan i lördags. Till skolan kom ett 60-tal personer som var nyfika på den gamla skolan och dess historia. Eva Wallqvists med sin make Sture från Götene besökte skolan, Eva fann sig själv på ett skolfotograf från 1957 och de träffade även bekanta från förr.

Den gamla skolan som uppfördes år 1832 vilket var 10 år innan skolstadgan upprättades, detta innebar att varje socken skulle ha en skola med behörig lärare. Det dröjde dock till år 1882 innan det blev allmän skolplikt och syftet var att ge barnen allmänbildning och kunskap om hur samhället fungerade, vilket även är målet i dag. Possiska skolan blev snart för liten då det fanns många barn och en ny skola upprättades omkring år 1860 och var i bruk ca 100 år innan den revs, i den skolan är det många som tillbringat några av sina skolår.


Björn Sjöstedt berättade om undervisningen i skolan och dess historia


Björn Sjöstedt från Kinnekulle Hembygdsförening berättade om den dåtida undervisningen och skolans historia, Björn fick träda in som lärare under eftermiddagen vilket han har lång erfarenhet från i sitt tidigare yrkesliv.

Hembygdsföreningen har som tradition att öppna upp dörrarna till den gamla skolan någon gång om året och intresse från dess historia är stort, det anordnas även studiebesök för elever från skolor i dess närhet.

Text: Lena Brodin
Bild: Freddie Wendin