TORSDAG 10 AUGUSTI 2017


Ensemblen fr v Madame de Lamballe (Gloria Joyce Burt), Marie Antoinette (Inger Jullander), Axel von Fersen (Leif Olsson), Mozart (Staffan Björklund Julllander)

Axel von Fersen till Skara

Som inledning till 1700-talsveckan i Skara, söndagen den 13 augusti, framförs "Vem älskade Axel von Fersen", på Skara Skolscens scen. Det är en föreställning som delvis hämtar sitt stoff från den intensiva brevväxlingen mellan von Fersen och drottning Marie Antoinette. De båda blev mycket intima vänner, och en stark lojalitet och kärlek utvecklades mellan dem, redan från de första mötena.

Marie Antoinette spelas av sångerskan Inger Jullander. Musiker är cembalisten Staffan Björklund-Jullander i rollen som Mozart, och harpisten Gloria Joyce-Burt som grevinnan de Lamballe, Marie Antoinettes harplärare och närmaste förtrogna. Greve von Fersen spelas av Leif Olsson, som dessutom skrivit och regisserat föreställningen, där också mycket samtida musik ingår, varav ett par sånger skrivna av Marie Antoinette själv.

Idén till föreställningen kom från Gloria Joyce Burt, som är mycket intresserad av drottningens öde. Leif Olsson dramatiserade och regisserade. För att gestalta historiska personer läser jag mycket, säger Leif Olsson, det finns mycket skrivet, om förhållandet mellan Marie Antoinette och von Fersen, både sant och osant. Jag bygger pjäsen mycket på brevväxlingen, på ett urval av de många hundra breven som utväxlades dem emellan. Och på det dramatiska skedet i Frankrikes historia som de fick uppleva. Man grips av breven, av det starka beroendet av varandra de visar. En kärlekshistoria mot en svart bakgrund. Jag har haft mest hjälp från en nyutkommen bok, av den engelska författaren Evelyn Farr, "I love you madly", där hon ingående beskriver brevväxlingen, och där hon även lyckats dechiffrera deras många brev, samt med laserteknik lyckats tolka de mest personliga breven, där texten blivit övermålad med svart.

Genom att arbeta med materialet, har min uppfattning om drottningen bekräftats. En ung levnadsglad liten flicka, som vid 15 års ålder kommer till Frankrike för att gifta sig med kronprinsen, Louis, och som därigenom tvingas in i en konstlad, instängd miljö, som hon aldrig riktigt begriper. Hon kastas hit och dit av historien, långt bort från sin österrikiska trygghet. Hon är en ung flicka, som omges av dåliga, egoistiska rådgivare, som får utstå sorg, hat, förnedring, och som trots detta, med högburet huvud går till schavotten. I sitt sista brev till barnen ber hon dem förlåta dem som gjort hennes familj detta. I vår föreställning försöker vi ge en så mångsidig bild som möjligt, av en kvinna, som blev ett offer för historien, men som det stod ett skimmer om. Allt berättat med Axel von Fersens ord.

Föreställningen hade premiär i Borås förra året.