FREDAG 28 JULI 2017

Västra Götalandsregionen säljer Nuntorps och Sparresäters naturbruksskolor

Västra Götalandsregionen säljer nu Nuntorps och Sparresäters naturbruksskolor till en sammanlagd köpeskilling av 78,1 miljoner kronor.

Nuntorp och Sparresäter är två av fyra naturbruksskolor som Västra Götalandsregionen avvecklar och säljer till förmån för att koncentrera naturbruksutbildningarna till Uddetorp, Sötåsen och Svenljunga. Tidigare har regionen sålt Dingleskolan till Munkedals kommun och Strömmaskolan i Sätila till Hushållningssällskapet i Sjuhärad.

Västra Götalandsregionen har i första hand vänt sig till respektive värdkommun och efterhört intresset för att överta anläggningarna och därefter har fastigheterna gått ut på försäljning.

Grönt utvecklingscentra på NuntorpKöpare av Nuntorp är två privatpersoner. Båda är företagare i Mellerud och norra Vänersborg. Thomas Sylvesson driver flera företag inom svinproduktion, vindkraft, biogas och växtodling. Richard Johansson bedriver nötköttsproduktion, växtodling och vindkraft. De brukar flera gårdar i omgivningarna till Nuntorp.

Jord- och skogsbruk är grunden för köparnas vilja att överta Nuntorp till en köpeskilling av 40,1 miljoner kronor. Vad gäller byggnaderna så ser de möjligheter att tillsammans med andra aktörer utveckla anläggningen till ett grönt utvecklingscentra av det slag som finns i Vreta Kloster i Östergötland.

Skogsförvaltning och företagsutbildningar på Sparresäter

Köparen av Sparresäter, Karl-Johan Blank, har för avsikt att bedriva aktiv skogsförvaltning samt uthyrning av byggnaderna som förvärvades till köpeskillingen 38 miljoner kronor. Uthyrningen är tänkt för anordnande av företagsutbildningar inom ramen för köparens verksamhet under Jula AB och G&K Blank Fastigheter i Skara, men också för att möta ett behov och intresse från externa företag och företagare, skolor och föreningar. En del av byggnaderna ska användas för övernattning i samband med sådana utbildningar och evenemang. På längre sikt finns tanken om att göra en del av anläggningen till en renodlad boendemiljö.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen