TISDAG 4 JULI 2017

Bra start på Göta kanalsäsongen

Det har varit en bra start på Göta kanals seglationssäsong. Till och med juni visar samma goda siffror på antal båtar i kanalen som föregående år, vilket då påvisade en ökning på närmare 10 procent från årets dessförinnan. Trots en i år lång, kall vår samt låga vattennivåer i bland annat Vättern och Roxen har båtar fortsatt sökt sig till Göta kanal. AB Göta kanalbolag ser nu med tillförsikt fram emot en riktigt bra sommarsäsong.

- Det är positivt då vi nu ser att trenden håller i sig med fritidsbåtar till kanalen och kanske till och med kan se en ökning under den högsäsong som vi nu står inför de närmaste veckorna, säger en nöjd Roger Altsäter, VD på Göta kanalbolag.

Göta kanal öppnades traditionsenligt med salut den 3 maj och har sedan dess varit öppet för trafik. Högsäsongen som är igång innebär hög aktivitet med passagerarbåtar och fritidsbåtar i slussar och kanaler. Vädret har under vår- och försommaren varit skiftande och skapat utmaningar för skeppare och låga vattennivåer har också påverkat tillgängligheten bland annat genom minskade platser i Motala gästhamn. I dagsläget finns det dock inga begränsningar i Göta kanaltrafiken inför sommarsäsongen och positivt är att utmaningarna inte avskräckt fritidsbåtarna till kanalen och alla de upplevelser den kan erbjuda både på vatten och land.

- Känns bra med fritidsbåtarnas och rederiernas välvilja och flexibilitet att skapa en bra kanalsommar genom planering, samverkan och ödmjukhet både på vatten och i land. Viktiga förutsättningar för säker kanalfart och fina båtupplevelser för alla, avslutar Roger Altsäter.

Göta kanal förväntas checka in upp mot 4 000 fritidsbåtar under säsongen till de 58 slussar och 50-talet broar som utgör Göta kanal mellan Sjötorp och Mem. Kanalsäsongen sträcker sig till 29 september i höst.

Pressmeddelande från: Göta Kanal