MÅNDAG 26 JUNI 2017

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kallar 6 000 ungdomar till mönstring

Under veckan (v 26) får alla 18-åringar som under våren lämnat uppgifter till beredskapsunderlaget veta om de ska mönstra eller inte. 85 000 ungdomar har svarat på frågorna och av dem kommer drygt 6 000 – varav 1 500 kvinnor - få besked om att de ska kallas till mönstring.

Drygt 90 000 ungdomar födda 1999 fick under april och maj ett brev från Rekryteringsmyndigheten med inloggningsuppgifter till ett webbaserat frågeformulär, det så kallade beredskapsunderlaget. Myndigheten har nu sammanställt underlaget och utifrån uppgifterna bedömt vilka som ska kallas till mönstring.

Alla 18-åringar har sedan 2011 lämnat uppgifter till beredskapsunderlaget i samband med sin 18-årsdag. Uppgifterna har samlats in av beredskapsskäl men efter regeringens beslut tidigare i år om att återaktivera skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt är uppgifterna numera underlag för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring. Svarsfrekvensen har varje år sedan beredskapsunderlaget infördes 2011 legat på över 90 procent. I år blev svarsfrekvensen 93 procent.

- Det här är första gången som uppgifterna som ungdomarna lämnat också ligger till grund för en bedömning av vilka som ska mönstra, säger Christina Malm, generaldirektör på Rekryteringsmyndigheten .

Utifrån hur många som behöver utbildas för att bemanna krigsorganisationen och utifrån de uppgifter ungdomarna har lämnat om sig själva i beredskapsunderlaget gör Rekryteringsmyndigheten en bedömning av hur många, och vilka, som ska kallas till mönstring. De som kallas till mönstring har i beredskapsunderlaget uppgett att de inte har några kroniska sjukdomar eller skador. De har också svarat att de är intresserade av att göra grundutbildning med värnplikt.

- Många fler än de ungdomar vi kallar har förutsättningar att klara en värnpliktsutbildning – vilket är glädjande – men just nu har vi bara behov av att mönstra 6 000 personer. Vi vill uppmuntra dem som inte blir kallade till mönstring, men som är intresserade, att söka sig vidare till Försvarsmaktens frivilliga militära grundutbildning eller till någon av de frivilliga försvarsorganisationerna, säger Christina Malm vidare .

Rekryteringsmyndighetens bedömning av vilka som ska kallas till mönstring bygger på hur ungdomarna själva har skattat sin förmåga och sitt intresse. Av de drygt 6 000 som kallas till mönstring är nästan 1 500 kvinnor. Det motsvarar en fjärdedel av de som ska mönstra.

- För att kunna bemanna krigsorganisationen med rätt kompetenser och därigenom öka den operativa förmågan i krigsförbanden behöver vi både kvinnor och män. Totalförsvaret är en angelägenhet för alla, avslutar Christina Malm.

Rekryteringsmyndigheten har precis genomfört urvalet utifrån uppgifterna i beredskapsunderlaget och håller på att sammanställa resultatet. En rapport med statistik fördelad på län och kön presenteras senare i veckan.

Pressmeddelande från: Rekryteringsmyndigheten