MÅNDAG 26 JUNI 2017

Stort intresse för Varnhem och Kata Gård

Besökare i stora mängder söker sig till Varnhem! Redan efter 6 veckor har över 20 000 besökare noterats i dörrarnas räkneverk på Kata Gård. Gästbok nr 2 är redan påbörjad och de positiva omdömena fortsätter att strömma in.

Idag måndag 26 juni öppnar sommarens förstärkta Infopoint i Varnhem vid Ryttargården. Syftet med Infopointen är att stärka värdskapet på plats, avlasta befintlig personal samt inspirera till vidare besök inne i Skara.

- Vi ser ett behov av stärkt service och mottagande, säger Marie Wennerholm Turistchef, Skara kommun. Vi kan även notera att Naturvårdsverkets nyinvesteringar vid Hornborgasjön samt invigningen av den nya brunvita turistvägen lockar till besök i området, säger Marie.

Arkeolog Maria Vretemark på Västergötlands Museum spår ett stort intresse för utgrävningarna som pågår 26 juni till 7 juli. - Med publik arkeologi och dagliga guidningar möter vi det stora intresset som finns för Varnhems vikingatida historia, säger Maria Vretemark.

Infopointen kommer att serva besökarna dagligen klockan 11.00-15.00 fram till skolstart. Bemanningen utgörs av personal från Skara kommun och Västergötlands Museum i nära samarbete med volontärer.

- Vi vill på vårt enkla sätt ge ett mervärde till besöket i Varnhem,säger Bo Hermansson från Hembygdsföreningen.

Pressmeddelande från: Skara kommun