ONSDAG 21 JUNI 2017

Stärk deltidsbrandmännens villkor i Skaraborg

Räddningschefer i bland annat Skaraborg har nu slagit larm och uttrycker oro inför framtiden.

De tillskriver därför regeringen. För att säkra att frågan kommer upp och att svar ges, ställer därför Skaraborgs moderata riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) regeringen till svars i riksdagen. Svar måste ges inom 5 arbetsdagar.

Medarbetare på räddningstjänsten, bland annat brandmän skriver till regeringen och ansvarigt statsråd, inrikesminister Anders Ygeman. Personalförsörjningen är en av frågorna som lyfts, däribland problematiken att rekrytera deltidsbrandmän.

Det är det oroväckande när regeringen inte på större allvar tar varningssignaler om bland annat problem med personalförsörjning till exempelvis räddningstjänst som under lång tid blinkat med rött ljus.

- Regering och ansvarigt statsråd Ygeman (S) måste ta ansvar och säkra nationell strategi för personal- och kompetensförsörjning inför framtiden, säger moderata riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M), Skaraborg, från Norra Vånga, med anledning av att hon ställer regeringen till svars i riksdagen m a av Räddningstjänsten Skaraborgs brev.

Cecilia Widegren (M)