FREDAG 16 JUNI 2017

Christer Uddh ny president i Lions Club Götene

Lions Club Götene hade sista mötet före sommaren. Ny styrelse valdes: Christer Uddh president -Jörgen Öberg sekr Leif Karlsson kassör- Gert Rahm sammankallande jubileums kommitteén Klubbmästare Peter Persson och Kenth Hulth.

Mötet kom mest att handla om den gångna vårens aktiviteter och då främst Götenelördán som gick av stapeln 20 maj i strålande väder, mycket folk och fin underhållning från scenen. Många handlare och företagare hade också ställt upp med sina torgstånd. Lions femman avgjordes och en bilutställning kantade järnvägsgatan. Behållningen denna dag går till Lions Cancerfond väst 10.000 kr, Lions jubileumsfond, som är till förmån för barn och unga i Sverige, också 10.000 kr och resterande till lokala bidrag.

Under sommaruppehållet samlar vi nya krafter för höstens aktiviteter.

/Olle Johanson