LÖRDAG 10 JUNI 2017

Två nya besöksnäringsprojekt har fått finansieringsstöd i Destination Läckö-Kinnekulle

Destination Läckö-Kinnekulle AB och Lidköpings kommun har tillsammans med flera föreningar fått två ansökningar om projektstöd beviljade från Länsstyrelsen. Totalt rör det sig om drygt 800 000 kronor där medlen kommer från EU:s landsbygdsprogram. Projekten syftar till att stärka Destination Läckö-Kinnekulle som friluftsdestination.

”Både svenska och utländska besökare ger sig ut i naturen som aldrig förr. Enligt en undersökning från Svenska Turistföreningen ökar naturturismen konstant och intresset för Sverige som resmål ökar. Både besöksnäringen och friluftslivet är på uppgång vilket skapar bra tillväxt inom branschen”. säger Jim Josefsson, VD Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Bakgrunden till projekten är bl.a. Lidköpings kommuns handlingsplan för landsbygdsutveckling som har som prioriterade områden att utveckla och underhålla besöksmål och tillgängliggöra landskapet. I båda projekten vill man på olika sätt stärka redan befintliga besöksmål. Hindens rev, Spårön och vandringslederna vid Traneberg samt Råda ås är redan idag uppskattade både bland de boende i området och mer långväga besökare. Innehållet i projekten är bl.a. att förbättra med fler grillplatser, fikaplatser och vindskydd samt informationstavlor och kartor.

”Vi är alla mycket glada över att ha fått båda dessa projekt godkända av Länsstyrelsen framhåller Monika Andersson som representerar Lidköpings kommun i båda projekten. Paddling och vandring är friluftsaktiviteter som växer och här vill vi öka tillgängligheten genom exempelvis iläggningsplatser och kartor. En spännande del i ett av projekten är att ta idén om en linfärja mellan Kålland och Kållandsö ett steg till. Genom en förstudie ska vi undersöka om idén är möjlig att genomföra och vad som i så fall krävs säger Monika Andersson”

”Outdoor- och naturturismen är på stark frammarsch i Sverige och vi ser en tydlig trend i att allt fler besöker Destination Läckö-Kinnekulle med naturen som reseanledning. Outdooraktiviteter såsom vandring, cykling, kajak och fiske ökar konstant och med hjälp av dessa två projekt tar vi ytterligare kliv i utvecklingen av en attraktiv frilufts- och outdoordestination.” säger Jim Josefsson, VD Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Projekt: Utveckling av natur-, geologi- och kulturleder på Råda ås

Detta ska bl.a. göras i projektet:
 • Vandringsleder: Rusta upp och i vissa fall dra om temalederna för natur, geologi och kultur. Uppdatera alla informationsskyltar, översätta till tyska och engelska.
 • Två nya entréer till lederna: Skapa en ny entré via den stadsnära lantgården och en entré via Närebo. Nya informationstavlor vid alla entréer/parkeringar.
 • Led anpassad för funktionsnedsatta: Skapa en ny led och parkering vid den stadsnära lantgården upp till Råda.
 • Vandringsledskarta: Ta fram ny karta över alla vandringsleder och motionsspår.
Finansiering:Totalt projektbudget är 572 000 kronor.

Projekt: Utveckling av vandring och paddling i skärgårdsmiljö.

Detta ska bl.a. göras i projektet:
 • Hindens rev: Uppgradera befintlig led med en grillplats och en fikaplats, ny informationstavla.
 • Snickartorpet: Skapa en iläggningsplats för kajaker genom en ny brygga, ny informationstavla.
 • Strö båtkran: Skapa en iläggningsplats för kajaker med en ny kajakbrygga. Utöka parkeringsplatsen, ny informationstavla och karta.
 • Spårön: Rusta upp den befintliga vandringsleden med nya spänger, grillplatser, mulltoa och ett vindskydd för övernattning, ny informationstavla.
 • Traneberg: Utöka den befintliga leden ner till Tängersundet. Anlägga grillplatser och sätta upp informationstavlor.
 • Förstudie om linfärja över Tängersundet: Ska undersöka möjligheten till cykelförbindelse mellan Spårön och Traneberg genom en linfärja.
 • Kartlägga paddlingsleder: Ta fram tre förslag på paddlingsleder med kartor och ruttbeskrivningar, en karta över alla vandringsleder.
Finansiering:Totalt projektbudget är 1 063 334 kronor.

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle