ONSDAG 24 MAJ 2017

Vi ska ha minst 25 000 poliser

Trygghet och säkerhet är grunden i vårt demokratiska samhälle. Det måste upprätthållas i hela Sverige och i hela Skaraborg. Vi moderater är oroade och vill därför säkra så att tryggheten ökar. Vi föreslår därför minst 130 fler poliser till Skaraborg. Utvecklingen, där kriminella gäng kopplar grepp om utsatta områden, där äldre utsätts för brott och var tredje kvinna känner sig rädd i sitt bostadsområde, ja där otryggheten i Sverige och Skaraborg ökar, behöver brytas. Sverige måste ha mer av lag och ordning.

Det finns områden i Sverige som inte är tillräckligt trygga. Nu visar senaste mätningar från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, att var fjärde person oroar sig för brottslighet. Nästan var tredje människa oroar sig för sina närstående.

Hederligt folk som utsatts för brott ska få upprättelse. Men Polisens förmåga att klara upp brott är den lägsta på 16 år. Bland mängdbrotten, som drabbar vanligt folk, klaras endast vart sjunde upp.

För att öka tryggheten i Sverige och Skaraborg krävs det att vi tar ett helhetsgrepp. Vi föreslår t ex;

  • Det behövs långsiktigt förebyggande arbete. Fler jobb, bättre skola och kvalificerat socialt arbete är avgörande. Genom skärpta straff och nya verktyg för att upprätthålla lag och ordning kan tryggheten garanteras bättre. Det behövs rejäla förstärkningar av svensk polis.
  • Moderaternas löfte är att Sverige ska ha minst 25 000 poliser - senast år 2025.
  • Resurser för fler civilanställda, som kan utreda brott, ska också ökas. Det möjliggör för fler poliser i yttre tjänst.
  • Den som är polis ska dessutom veta att samhället uppskattar det. Det ska synas både i respekten för yrket och i lönekuvertet. Därför vill vi skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal. Vi stärker resurserna så att det möjliggör löneutrymme för att höja lönen med 2 000 kronor per polis och månad.
  • Vi föreslår redan år 2018 ett utrustningslyfte för polisen med 200 miljoner och ökade resurser till nationella insatsstyrkan för att öka dess operativa förmåga.
  • Rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra som kan ha svårt att värja sig.
  • Vardagsbrottsligheten ska prioriteras av polis och åklagare.
  • Återfall i brott ska leda till mer kännbara konsekvenser än vad som är fallet i dag.
  • Skärpta straff på allvarliga brott och nyttjande av hela straffskalorna.
  • Skärpta regler för villkorlig frigivning och vilka fall som kan leda till utvisning.
Sverige och Skaraborg behöver polis som fungerar så att lag och ordning kan upprätthållas i hela landet. För att åstadkomma det behövs en ny moderatledd alliansregering.

Beatrice Ask (M)
Justitieutskottets ordförande

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Socialpolitisk talesperson

Gabriela Bosnjakovic (M)
Kommunstyrelsen Vara

Kent Larsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande Grästorp

Rasmus Möller (M)
Gruppledare Lidköping

Marcus Källander (M)
Barn- och Utbildningsnämnden Götene