ONSDAG 24 MAJ 2017

Besöksnäringen i Destination Läckö-Kinnekulle växer

Besöksnäringen skapar arbetstillfällen, stora ekonomiska värden och bidrar till att bygga bilden av en levande region, kommun och destination. Besöksnäringen är idag en av de snabbaste växande näringarna i Sverige och står för en betydande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Under de senaste decennierna har besöksnäringen varit en jobbskapare och är arbetskraftsintensiv. Sysselsättningen i ett flertal av alla basnäringar i Sverige minskar men ökar däremot konstant inom den svenska besöksnäringen. Besöksnäringen är också en jobb- och integrationsmotor som skapar goda möjligheter till ett första arbete.

Besöksnäringen i Destination Läckö-Kinnekulle växer och sysselsatte 2016 ca 1000 personer på heltid och omsättningen uppgick till ca 1,5 miljarder kr. Tillväxten är stark och utvecklingen har varit god under senaste åren. Besöksnäringens omsättning och sysselsättning inom destinationen ökade med 2 % under senaste året och utifrån en fyraårsperiod är utvecklingen 17 % respektive 12 %. Man kan även konstatera att trenden är fortsatt positiv under nuvarande år och allt pekar på att utvecklingen håller i sig vad avser förbättrad omsättningen samt att fler anställs inom besöksnäringen även under 2017.

Antal gästnätter ökar och utifrån de senaste fyra åren har Destination Läckö-Kinnekulle en total utveckling på ca 13 %. Ökningen sker inom alla kategorier, där övernattning på campingar har bäst utveckling med hela 25 % sedan 2013. Både inhemska och utländska besökare har en konstant förbättring där antalet utländska övernattningar i destinationen har ökat med hela 38 % under en fyraårsperiod. Totalt inom alla kategorier av övernattningsmöjligheter så var 18 % av alla övernattande från ett annat land än Sverige och andelen utländska gästnätter har utvecklats än mer under senaste året.

Natur och aktiviteter är en tydlig trend som märks i ökat intresse kring outdoor som en av flera prioriterade reseanledningar, där upplevelser och aktiviteter är det primära och resmålet mer sekundärt. Utifrån Destination Läckö-Kinnekulles unika natur, kultur och historia tillsammans med fler utvecklade besöksmål och aktiviteter har destinationen goda möjligheter framöver att fortsätta öka antal besökare ytterligare även under kommande år.

Utifrån summering av de senaste 12 månaderna kan man konstatera ännu ett starkt evenemangsår där fler och fler event och arrangemang etableras. Evenemang tillsammans med destinationens besöksmål och aktivitetsbaserade reseanledningar är viktiga hörnstenar för att besöksnäringen i sin helhet ska utvecklas positivt.

”Besöksnäringen i Destination Läckö-Kinnekulle har förbättrats ytterligare där många nya initiativ har tagits och startats upp för en fortsatt positiv utveckling. Trenden för antal besökare, omsättning och antal anställda inom besöksnäringen är fortsatt god och vi ser en tydlig förbättring inom utvalda delar. Andelen internationella besökare har växt i snabbare takt än de inhemska och andelen steg under föregående år med mer än förväntat. Denna ökning tillsammans med den inhemska ger goda förutsättningar för långsiktig utveckling och hållbarhet inom besöksnäringen i destinationen” säger Jim Josefsson VD Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle