TORSDAG 18 MAJ 2017

Skara-Lundsbrunns Järnvägar 50 år Jubileumsbok

Skara-Lundsbrunns Järnvägar bildades 1967 under namnet Föreningen 29:an. Den nybildade föreningen bildades för att ansvara för underhållet av Västergötlands-Göteborgs Järnväg, VGJ, lok nr. 29. Föreningen utvecklades till Skara-Lundsbrunns Järnvägar och idag kan vi se tillbaka på 32 år av museitågstrafik på sträckan Skara-Lundsbrunn.

Detta kommer att firas under vecka 21, 26/5 – 28/5 2017.

I samband med jubileet, har Skara-Lundsbrunns Järnvägar tagit fram en bok om föreningens 50-åriga historia.

Boken är skriven av Johan Magnusson, Skara. Den innehåller föreningen Skara-Lundsbrunns Järnvägar 50-åriga historia, i ord och bild.