TISDAG 16 MAJ 2017

Skara-Lundsbrunns Järnvägar 50 år

Skara-Lundsbrunns Järnvägar bildades 1967 under namnet Föreningen 29:an. Den nybildade föreningen bildades för att ansvara för underhållet av Västergötlands-Göteborgs Järnväg, VGJ, lok nr. 29. Föreningen utvecklades till Skara-Lundsbrunns Järnvägar och idag kan vi se tillbaka på 32 år av museitågstrafik på sträckan Skara-Lundsbrunn.

Detta kommer att firas under vecka 21, 26/5 – 28/5 2017. Från Järdraås-Tallås Järnväg kommer ett lok, fd. VGJ 22, att lånas in till Skara, under dessa dagar.

I samband med jubileet, har Skara-Lundsbrunns Järnvägar tagit fram en bok om föreningens 50-åriga historia. Boken kommer att presenteras på fredagen 26/5 kl. 18:00 i Lokstallet.

Se utförligt program för jubileumsveckan, klicka här!

Välkommen till Skara-Lundsbrunns Järnvägars 50 års jubileum.

Pressmeddelande från: Skara-Lundsbrunns Järnvägar