TORSDAG 11 MAJ 2017

Karensdag föreslås bli rättvisare avdrag

Regeringen föreslår nu att avskaffa karensdagen och införa ett karensavdrag för att ge rättvisare förutsättningar för olika yrkesgrupper vid sjukfall. Förslaget om karensavdrag är en överenskommelse med Vänsterpartiet och skickas nu på remiss. ”Vi vill ha ett nytt system för ökad jämlikhet och jämställdhet”, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

– Karensdagen är orättvis mot alla som jobbar obekväma tider i välfärden. De är ofta kvinnodominerade yrkesgrupper så som undersköterskor och personliga assistenter som drabbas. Vi vill ha ett nytt system för ökad jämlikhet och jämställdhet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Ett karensavdrag föreslås ersätta den nuvarande karensdagen, både i socialförsäkringsbalken och i lagen om sjuklön. De flesta arbetstagare får sjuklön vid korta sjukfall och idag finns en karensdag som gör att du inte får någon ersättning första dagen. Regeringen föreslår nu att systemet skrotas till förmån för ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Detta för att inte missgynna arbetsgrupper som har andra arbetsförhållanden än 40 timmars veckor och kontorstider.

Den närmare beräkningen av karensavdrag kommer att bestämmas i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter för att kunna passa olika yrkesgrupper så väl som möjligt. Detta gör att ett införande kan ske först efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Karensavdraget kommer föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Syftet med ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Nuvarande karensdagens utformning slår olika för olika grupper på arbetsmarknaden. För arbetstagare med koncentrerad arbetstid kan reglerna göra att en relativt stor del av inkomsten försvinner om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass på obekväm arbetstid.

Med ett karensavdrag avses ett avdrag från sjuklönen, alternativt sjukpenningen, som görs inledningsvis i en sjukperiod och som ska ses som en självrisk för den enskilde i sjukförsäkringen. Syftet med förändringen är även att avdraget blir detsamma för den som blir sjuk oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Pressmeddelande från: Regeringen