TORSDAG 11 MAJ 2017

Begränsad trafik på Visingsöleden när Braheborg ses över

Vägfärjan Braheborg tas tillfälligt ur trafik, och det kommer att påverka Visingsöledens färjetrafik under en tid framöver. Leden trafikeras under tiden av de mindre fartygen Christina Brahe och Ebba Brahe.

Vid en intern kontroll av Braheborgs bogvisir i början av maj, visade det sig att bogvisirets låsanordning behöver korrigeras. Färjerederiet beslutade därför att ta Braheborg ur trafik, till dess att säkerheten för låsanordningen kan garanteras.

För att undersöka vad som har blivit fel i låsanordningen, har Färjerederiet anlitat Braheborgs konstruktör. Berörda tillsynsorgan ska också ta del av undersökningen och godkänna den, innan låsanordningen kan åtgärdas och färjan åter kan tas i drift.

- Säkerheten går alltid först, det är därför vi tagit färjan ur drift. Det fanns inga passagerare ombord när felet upptäcktes, säger Jonny Ödeen, distriktschef Trafikverket Färjerederi.

Det finns ingen prognos för när Braheborg kan vara tillbaka i trafik. Under tiden vägfärjan undersöks och åtgärdas, kommer Färjerederiet och uppdragsgivaren Jönköpings kommun att samarbeta för att minimera problemen som har uppstått, med de resurser som finns. Kapaciteten stärks vid de tillfällen det är möjligt. Resenärerna informeras genom digitala skyltar i färjeläget, och genom sms till dem som prenumererar på tjänsten (anmälan till tjänsten görs på Visingsöledens webbplats www.trafikverket.se/visingsoleden).

– Vi beklagar att våra resande drabbas av den tillfälliga begränsningen i kapacitet på leden. Samtidigt är det positivt att Färjerederiet prioriterar säkerheten högst och åtgärdar problemen så snabbt som det är möjligt, säger Maria Ossiansson, utvecklingschef Jönköpings kommun.

Fakta Visingsöleden

Trafikverkets färjerederi driver färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö på uppdrag av Jönköpings kommun. Braheborg, färjeledens nya färja, sattes in på leden 2014 och har trafikerat leden sedan dess. Förra året reste 449 000 personer på Visingsöleden.

Pressmeddelande från: Trafikverket