MÅNDAG 8 MAJ 2017

Var är vår landshövding?

Widegren (M) ställer regeringen till svars efter 107 dagars vakans!

Den 20 januari lämnade dåvarande Landshövding, L Bäckström, för hela Västra Götaland och dess 49 kommuner, en av Sveriges största Länsstyrelser, sitt uppdrag. Detta hade då varit känt under en längre tid och kom således inte som en överraskning. I dag har det gått - hela 107 dagar - sedan ordinarie landshövding var på plats samtidigt som regeringens utnämningsprocess kunde ha inletts mycket tidigare då det var väl känt under längre till att uppdraget skulle entledigas.

Det är underkänt av regeringen och dess ansvarige statsråd Ardalan Shekarabi (S). Regeringen har tydligen inte en fungerande utnämningspolitik, och tar heller inte statens fulla ansvar lokalt och regionalt genom att sätta Västra Götaland i sämre dager när nu över 107 dagar har gått, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg, när hon under måndagen ställer regeringen till svars i riksdagen och förväntar sig att ansvarigt statsråd kommer till riksdagen och förklarar sig.

Länsstyrelsen Västra Götaland har över 750 medarbetare och länet omfattar över 1,6 miljoner invånare. Alla dessa förtjänar en ordinarie landshövding som leder arbetet långsiktigt och är länets företrädare gentemot staten. Något annat kan vi inte acceptera, konstaterar Widegren (M) som också noterar att Länsstyrelsen i Kalmar är utan ordinarie landshövding.

Det kan inte vara annat än på sin plats att vägleda regeringen i dess arbete. Det finns många dugliga företrädare som regeringen kan överväga. Självklart förtroendevalda som har den erfarenheten t ex tidigare infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och biståndsminister Gunilla Carlsson. Men regeringen kan även bredda sig, t ex företagare som Henry Jarlsson, Kinnarps AB, Thomas Dafgård, Dafgårds AB, Bert Karlsson, Lotta Bromé, Anders Eriksson, Carl-Johan Hagman, för att nämna några.

De senaste veckorna har jag på flera sätt uppmärksammats kring att ordinarie, och därmed långsiktig företrädare för länet inte är på plats av t ex företagare, organisationer, invånare, och framtida investerar i Västra Götaland. Det duger inte. Det är dags för regeringen att sköta sitt jobb, avslutar Widegren (M).

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länen. Den viktigaste uppgiften är att se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit fast i olika politikområden som t ex, trafikföreskrifter, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, regional tillväxt, infrastrukturplanering, hållbar samhällsplanering och boende, energi och klimat, kulturmiljö, skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, naturvård, samt miljö- och hälsoskydd, lantbruk och landsbygd, fiske, folkhälsa, jämställdhet, och inte minst i dessa tider integration. Samt se till att dessa uppnås samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länen förutom att denne skall leda Länsstyrelsens arbete för att målen skall uppnås. Landshövdingen är en representant för länet gentemot staten, näringslivet, organisationer och allmänheten. Detta medför att Landshövdingen, liksom Länsstyrelsen har en dubbel representationsroll i förhållande till staten. Dels som statens företrädare gentemot länet, och dels som länets företrädare gentemot staten.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg