FREDAG 5 MAJ 2017

Vattennivåer låga vid inlopp till Göta kanal

Vid dagens mätning, fredag 5 maj noterar Göta kanalbolag att en negativ trend som nu påverkar inloppen till Göta kanal. Under hela våren har bolaget kontinuerligt följt nivån i de sjöar som Göta kanal hämtar sitt vatten från och under en längre tid har vi sett ett stigande vattendjup fram tills nu, då trenden blev bruten.

Göta kanal är en reglerad farled där vattennivån hålls kontrollerad under säsongen.
Vid ett fåtal platser vid in- och utlopp till delar av kanalen finns dock några hinder. Främst är det Motala hamn som begränsar vissa djupgående fartygs tillgänglighet till kanalen.

Skeppare uppmanas studera sjökort och följa rådande vattennivå via UFS och Sjöfartsverket för att säkerställa fartygens djupgående. Götakanalbolag fortsätter följa och utreda de nya förutsättningarna och för tät dialog med berörda rederier.

Göta kanalbolags hemsida kommer kontinuerligt att uppdateras med information.

De allra flesta båtar som vanligen går på Göta kanal påverkas inte av de låga vattennivåerna och de första båtarna har redan börjat färdas genom kanalen sedan säsongstarten i onsdags.

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar. Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Farleden Göta kanal är öppen maj-september.

Pressmeddelande från: Göta Kanal