FREDAG 5 MAJ 2017

Nationalmuseum ställer ut silver från Finland på Läckö slott

Den 10 juni öppnar utställningen Tre kronor - Made in Finland med silverskatter från Finland på Läckö Slott i Västergötland. Utställningen handlar om det för många svenskar okända, men ypperliga silver som framställdes i Finland fram till rikssprängningen 1809. Över 150 nummer ingår och är huvudsakligen generösa lån från flera finländska museer och privata samlingar.

Utställningen tar sin början i ett extraordinärt föremål från 1589 som nyligen införlivades i Nationalmuseums samlingar och som nu visas för första gången. Det är en så kallad kronkåsa, ett dryckeskärl, som visserligen inte är av silver utan granrot, men som vördades som en kvarleva från en uråldrig nation. Kronkåsan är tillverkad i Finland för familjerna Banér och Sture. Formerna är medvetet ålderdomliga. Som kontrast kan man ställa det silver som tillverkades i det svenska riket under Vasarenässansen, ofta med tyska förlagor och av tyska smeder.

Mot slutet av 1600-talet framträder en rad inhemska mästare och under det följande århundradet blomstrar silversmidet i Finland. När Ryssland i början av 1700-talet annekterade det svenska området där S:t Petersburg nu ligger, flydde många av de lokala silversmederna till Viborg, Borgå och Helsingfors. Just från Viborg kommer en unik dryckeskanna av mästaren Nathanael Heideman, som är utlånad från en privat samling. I utställningen visas också exempel på silver från flera andra finländska städer såsom Åbo, Uleåborg, Vasa, Nykarleby, Björneborg, Torneå och Jakobstad.

Utställningen får sin avslutning i vår egen tids Finland där sista rummet visar silver av silversmeden Ru Runeberg. Han gestaltar insekter mycket närgånget samtidigt som han försöker sudda ut gränsen mellan bruksföremål och konstföremål. Insekterna har en praktisk sida i sin funktion som pepparströare, oljekaraff eller karaff för drycker.

Om utställningen

I samarbete med Stiftelsen Läckö Slott producerar Nationalmuseum utställningen som äger rum på Läckö slott den 10 juni - 27 augusti 2017. Utställningen görs med anledning av firandet av Finlands 100 år som självständig nation och den är en del av det officiella programmet.

Nationalmuseum i Stockholm har en stor samling äldre svenskt silver, men förhållandevis lite som kommer från den forna östra rikshalvan. Därför kommer merparten av de utställda föremålen från olika samlingar och museer i Finland.

Pressmeddelande från: Nationalmuseum