TORSDAG 4 MAJ 2017

M: Hela Skaraborg i arbete - satsningar på jobb och trygghet

Trots att svensk ekonomi just nu går bra, så finns ett utanförskap som hotar vår sammanhållning. Det syns tydligast i jobbklyfta som går mellan inrikes och utrikes födda, i Skaraborg i t ex Falköping är gapet nästan tio gånger så stort och även i Skara, Skövde och Tidaholm är gapet stort. Dessutom är närmare en miljon människor lever på bidrag i stället för att arbeta. Otryggheten blir allt mer utbredd och för få brott klaras upp. Sverige påverkas av det försämrade säkerhetsläget.

I Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2017 möter vi dessa problem med ett reformpaket om 37 miljarder kronor för jobb och trygghet:

Det ska alltid löna sig att jobba. Moderaterna vill sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster. Tillsammans med att vi ökar kraven på att göra rätt för sig är det den största jobbreformen sedan 2006. Skattelättnaden skulle innebära att t ex en lärare, sjuksköterska, polis, elektriker eller bussförare i Skaraborg får behålla nära 500 kronor mer varje månad. I Skövde är det t ex 32 000 som få mer i plånboken och i hela Skaraborg 145 000 personer. Att på detta sätt göra det mer lönsamt att arbeta väntas bidra till 14 000 fler jobb på lång sikt. I arbetet med att göra de svenska bidragen mer rättvisa ingår bland annat att införa ett bidragstak och att man som ny i Sverige successivt ska kvalificera sig in i välfärden genom arbete.

En trygg välfärd med stärkt ekonomi för äldre. För alla pensionärer som har inkomster mellan 120 000 och 360 000 kronor om året sänker vi skatten med upp till 2 500 kronor per år. Äldre ska även känna sig välkomna att stanna kvar på arbetsmarknaden. Vi gör det därför mer lönsamt att arbeta för seniora medarbetare samt sänker kostnaderna för att anställa äldre. Genom höjd kvalitet och ökad tillgänglighet ska vi se till att Sverige har en vård och omsorg i världsklass. Med mer undervisningstid och fler skickliga lärare stärker vi kunskaperna i skolan.

Trygghet att lita på. Vi satsar på minst 5 000 fler poliser, varav minst 130 fler poliser till Skaraborg och höjda polislöner. Säkerhetspolisen ges nödvändiga verktyg för att motverka terrorism och vi stärker Polisens nationella insatsstyrka, FRA samt Must. Vi vill satsa ytterligare 8,5 miljarder kronor på försvaret över fyra år samt inleda arbetet för att Sverige ska gå med i Nato.

Ingenting är viktigare för vårt land än att fler arbetar och att fler jobb skapas. Genom reformerna i vårmotionen tar vi betydande steg för att nå våra jobbmål: att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda samt att en halv miljon nya jobb ska skapas till år 2025.

Stefan Löfvens regering saknar det ledarskap och den handlingskraft som krävs för att ta sig an Sveriges utmaningar. Därför behövs en ny moderatledd alliansregering med kraftfulla reformer för jobb och trygghet.

Ulf Kristersson (M)
Riksdagsledamot
Ekonomisk-politisk talesperson

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Social-politisk talesperson