TORSDAG 4 MAJ 2017

Alliansen Skaraborg värnar rätten att välja mat

Skaraborg är Sveriges mat-mecka. Stark primärproduktion, tradition av livsmedelsförädling och utveckling av mat-upplevelser som är växande. Nu vill den svaga vänsterregeringen avsätta 30 procent av jordbruksmarken för ekologisk produktion. Dessutom vill (S) och (MP) att 60 procent av livsmedel som offentlig verksamhet köper in, ska vara ekologiskt. Sverige har ett av världens renaste jordbruk. Därför slår regeringens klåfingrighet helt fel.

Allianspartierna däremot vill att Skaraborgare själva skall avgöra vilken livsmedelsproduktion och inköp som skall göras. En så drastisk ökning av ekologisk produktion skulle leda till att den totala livsmedelsproduktionen sjunker, matpriser stiger och i slutändan riskeras att svenska livsmedel konkurreras ut till förmån för lägre kvalitetsmat från andra länder. Alliansen vill inte som regeringen, detaljstyra vilken mat som ska produceras.

Allianspartierna är övertygade om att med rimliga förutsättningar kan Skaraborg ytterligare stärkas sin primärproduktion och livsmedelsförädling. God tillgång på mark, rent vatten och kunskap gör att mat, dryck och måltidsupplevelser som produceras och förädlas i Skaraborg håller hög kvalitet samtidigt som svenska miljö- och djurskyddskrav gör att produktion blir än mer hållbar eftersom att den är på framkant idag jämfört med andra länder. Där till ökar intresset för närproducerad och hållbar mat.

Men vi ser också att Skaraborgs livsmedelsproducenter står inför utmaningar i form av global konkurrens och prispress. För att vi bättre ska kunna ta tillvara den potential som finns och även framöver säkerställa att förutsättningar finns för livsmedelsproduktion i Skaraborg ser Allianspartierna bl a svensk livsmedelsstrategi som ett viktigt verktyg.

För att stärka kvalitet på Skaraborgs mat vill vi bl a;


Naturligtvis ska vi slå vakt om ett jordbruk med fokus på miljön och folks hälsa. Men det måste få vara människor själva som väljer vad de stoppar i sig och vad de köper. Genom att ge bättre förutsättningar för jordbrukare i Skaraborg ger vi Skaraborgare bättre möjlighet att välja lokalt och ekologiskt, eller vad man nu önskar. Går man på regeringens förbuds- och kvotlinje riskerar många jobb att försvinna och sämre mat serveras på Skaraborgares bord.

Skaraborgarna förtjänar bra mat. Därför värnar vi mångfald och kvalitet i det svenska jordbruket.

Cecilia Widegren (M)
Ulrika Carlsson (C)
Annika Eclund (KD)
Alliansriksdagsledamöter Skaraborg
Pär Johnson (L)
Länsförbundsordförande Skaraborg