ONSDAG 3 MAJ 2017

Vara Konserthus mot framtiden

För nästan 20 år sedan fanns ett behov av att bygga en aula till Lagmansgymnasiet i Vara. Dåvarande ordförande i kommunstyrelsen och kommundirektören tog istället initiativet till ett djärvt konserthusbygge mitt på Varaslätten för att de upplevde ett starkt behov av att skapa en ökad dynamik i kommunen.

Förhoppningen med konserthusbygget var att främja en positiv utveckling i Vara genom att skapa en plats där varaborna kunde samlas ett par gånger i veckan för att uppleva musik och annan scenkonst. Det saknades inte skeptiker som ansåg att konserthusprojektet var dömt att misslyckas. Det är dock ingen överdrift att påstå att initiativtagarnas vildaste förväntningar överträffades. Inom ett par år var Vara konserthus en av de mest omtalade platserna i svensk kulturpolitik. Efter en lite trevande start har konserthuset de senaste åren haft kring 70,000 besökare – ett besökstal som konserthus i betydligt större städer avundas oss. Sedan många år har Västra Götalandsregionen också starkt bidragit till att göra konserthuset till ett regionalt kulturcentrum.

2004 blev Vara årets kulturkommun bland annat med motiveringen att man haft modet att satsa på ett konserthus. Under åren har Vara fått flera både nationella och internationella utmärkelser för sin framsynta politik. I förra veckan blev Vara nominerade igen – den här gången till ”Sveriges superkommun 2017”! Motiveringen talas bland annat om kommunens strategiska satsning på kultur. Som grädde på moset visar en nyligen publicerad undersökning av Länsförsäkringar att fastighetspriserna i Vara stigit rejält med anledning bl.a. av satsningen på konserthuset i kommunen. Detta tillsammans med att ett 50 tal nya arbetstillfällen tillkommit i spåren på konserthuset har gjort servicenäringen som hotell och taxi fått en uppsving.

Det är naturligtvis inte enbart på grund av konserthusets framgångar som gjort att Vara placerat sig i framkant bland landets små kommuner. Men för oss som har glädjen att på olika sätt arbeta med konserthusets utveckling är det så stimulerande att konserthuset kommit att bli den enande symbolen för kommunens samlade framgångar. Detta ger oss också råg i ryggen när vi står inför nästa steg i konserthusets utveckling genom satsningen som kallats Sprintenprojektet. Detta projekt berör mycket mer än konserthuset och innebär att det i och kring konserthuset och Lagmansgymnasiet skapas ett kultur- och bildningskluster med få eller inga motsvarigheter någon annan stans i landet. När allt är klart kommer Vara få ett kvarter som sjuder av liv och kreativitet. Gymnasisterna blandas med andra elever som utbildar sig till musikproducenter eller gourmetkockar. Publiken i konserthuset erbjuds ett ökat utbud inte minst riktat till barn och ungdomar men också musik och teater för vuxna som vi inte har plats för idag. Konserthuset blir en plats där artister från när och fjärran kan hyra in sig för att förbereda program som skall gå på turné överlandet – men med premiär i Vara naturligtvis! Varas roll som lokalt, regionalt och nationellt kulturcentrum förstärks till glädje i första hand för varaborna men också för alla tillresande från när och fjärran.

Konkret innebär utbyggnadsplanerna för konserthusets del att det byggs en ytterligare konsertlokal, en så kallad ”black box”, ett flexibelt rum som kan användas för konserter, dans- och teaterföreställningar med sittande publik men också för t.ex. hip-hop konserter med stående ungdomspublik. Den nya lokalen kan också användas för att möta den ökande efterfrågan på de konferenser med kulturinslag som blivit konserthuset specialitet. Med hjälp av det nybildade destinationsbolaget hoppas vi alltså kunna attrahera en än stridare ström av besökare till ”det lilla huset på prärien” som konserthuset ibland kärleksfullt kallas bland sina vänner runt om i landet.

Utrymmena kring stora salen behöver också byggas ut för att svara mot de krav som gästande artister har. När vi förra året gästades av ett av världens främsta danskompanier, Batsheva Dance Company från Israel, kunde vi glädjas åt dansarnas entusiasm över den härliga publikresponsen från den ungdomliga publiken. Samtidigt kunde vi notera dansarnas förundran över våra trånga scenutrymmen.

Med det beslut som kommunfullmäktige fattade i höstas kan konserthuset nu gå vidare och utveckla verksamheten i enlighet med det uppdrag bolaget har från sin ägare Vara kommun som bl.a. säger att Vara konserthus skall ha en stark ställning i svenskt kulturliv och vara en mötesplats för all världens kultur. Styrelsen har nyligen konkretiserat uppdraget från ägaren i en ambitiös affärsplan för de kommande tre åren. Just nu säljer vi fler biljetter än någonsin. Det är till och med så att vi nu har slagit i taket – vi kan inte möta publikens förväntningar på fler och varierade scenkonstupplevelser. Konserthusets styrelse står därför beredda att tillsammans med ledning och övrig personal visa att devisen Vara vågar gäller i lika hög grad som tidigare. Hösten 2018 hoppas vi alltså kunna välkomna alla varabor till invigning av det nya konserthuset!

Sture Carlsson
Ordförande i Vara konserthus AB