FREDAG 28 APRIL 2017

Skräprapporten 2017: Nedskräpning är ett ökande problem

Åtta av tio svenskar upplever att nedskräpningen är ett problem. Dessutom visar mätningar att det blir skräpigare. Det framgår av årets Skräprapport, som Håll Sverige Rent släpper i dag.

– Väldigt många människor i Sverige störs av skräp på gator, i parker och i naturen. Förutom trivseln skadar nedskräpningen också djuren och miljön, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

En Sifo-undersökning som Håll Sverige Rent har låtit genomföra visar att hela 82 procent upplever att nedskräpningen är ett problem.

Flest anger att det är skräpigt på gator, torg och trottoarer, längs bilvägar och vid återvinningstationer. Men många upplever att det också är skräpigt i parker, friluftsområden och övriga naturområden.

– Alla kan bidra till att lösa nedskräpningen – genom att helt enkelt låta bli att skräpa ner. Det är hög tid att satsa mer på att förebygga nedskräpning. Vi hoppas att fler tar efter de kommuner som arbetar aktivt med att både mäta och förebygga nedskräpningen, säger Johanna Ragnartz.

Rapporten visar också att nedskräpningen ökar. I genomsnitt hittades 6,01 skräpföremål per tio kvadratmeter i tolv svenska städer som mätte nedskräpningen tillsammans med Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån under 2016. Nästan 80 procent av skräpet är tobaksrelaterat och består av fimpar, cigarettpaket, snus och snusdosor.

Om Sifo-undersökningen

Webbundersökning, 1000 personer. Frågan som ställdes var ”Var tycker du det är skräpigt?” Flera alternativ kan markeras. Svaren var:

  • Gator, torg och trottoarer: 65 procent
  • Parker: 41 procent
  • Friluftsområden:31 procent
  • Övriga naturområden: 21 procent
  • Längs bilvägar: 64 procent
  • Vid återvinningsstationer: 60 procent
  • Annat: 5 procent
  • Jag tycker inte det är skräpigt: 3 procent

Om Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Vår vision är ingen skräpar ned.

Pressmeddelande från: Håll Sverige Rent