ONSDAG 26 APRIL 2017

Näbbet kan komma att rivas

Musikpaviljongen, Näbbet kallat i folkmun, i Hällekis, kan komma att rivas framöver. Anledningen är att det finns sprickor i betongen som kan utgöra en säkerhetsrisk.

Musikpaviljongen var en gåva till samhället 1979, när Cementa lade ner sin mångåriga verksamhet. Men under årens lopp har den endast använts vid ett fåtal tillfällen, dessutom har den inte underhållits och har fått förfalla allt mer och mer.

Det har funnits förslag på att flytta Näbbet ner till Falkängen för att där användas som scen, men då den var i så dåligt skick gick inte detta att genomföra.

Något beslut om rivning finns troligen inte än då det behövs vissa tillstånd för att genomföra detta.