TORSDAG 20 APRIL 2017

Jula över 6 miljarder i omsättning

Förra året omsatte Jula för första gången över sex miljarder SEK (6,06 miljarder SEK).

– Det är ett starkt resultat under ett tufft år. Siffrorna visar att vi är ett stabilt företag med stark ekonomisk ställning som utvecklas väl med dagens digitala krav. Vi har bl.a. på ett eget sätt omvandlat den klassiska Julakatalogen till en av kunderna mycket populär Julakatalog-App, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef.

– 6 miljarder är en milstolpe som det är roligt att passera. Det betyder att vi har fler och fler kunder som ger oss förtroende, som tycker att vi har ett bra erbjudande och att vi har produkter som fyller deras behov, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

2016 var ett år där omvärldspåverkan ställde organisationen inför stora utmaningar med kraftiga valutasvägningar, skiftande råvarupriser och politisk oro. Trots detta landar Julas resultat för 2016 på 584 MSEK efter finansiella poster.

– Det råder tuff konkurrens inom handeln med fortsatt hög etableringstakt i fysiska butiker samtidigt som e-handeln tar större och större andelar. Dessutom möter de inhemska marknaderna större konkurrens från internationell e-handel. Valutaeffekter och ökade råvarupriser fortsätter att skapa tryck på inköpspriserna, säger Joachim Frykberg.

I den hårdnande konkurrensen väljer Jula att utveckla och satsa på verksamheten, bland annat gällande erbjudandet till kund, hur företaget är organiserat samt även gällande den digitala infrastrukturen. Under 2016 lanserades ett framgångsrikt lojalitetsprogram för företagskunder, JulaPro. Lösningar för e-handel har utvecklats under 2016 vilket kommer att synas i verksamheten under 2017.

En del av vinsten för 2016 tillfaller Julas medarbetare. Totalt delar företaget ut 43 miljoner kronor extra till medarbetarna.

– Det känns bra att kunna belöna våra fantastiska medarbetare lite extra för det hårda arbete och stora engagemang som alla visar, säger Karl-Johan Blank.

Sammanfattningsvis är Julas ekonomiska ställning stabil och soliditeten i koncernen ökar från 35% till 42%. 23 procent av den totala vinsten går till skatt, totalt cirka 136 miljoner SEK.

Pressmeddelande från: JULA