ONSDAG 19 APRIL 2017

Viktoriaskolan blir billigare än beräknat

Med drygt fyra månader kvar till invigningen av Skaras nya högstadieskola, Viktoriaskolan, visar den ekonomiska prognosen att investeringen blir billigare än beräknat. Den budgeterade investeringskostnaden på 338 miljoner ser istället ut att sluta på 312 miljoner, alltså 26 miljoner under budget.

- Det känns fantastiskt bra att få den här prognosen. Att kunna leverera en skola av denna kvalité och dessutom till en lägre kostnad än vad vi budgeterat för, det är fantastiskt roligt, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

När investeringskalkyen för Viktoriaskolan gjordes 2013 landade den på 338 miljoner. I kommunens senaste ekonomiska prognos för Viktoriaskolan ser den faktiska kostnaden ut att landa på 312 miljoner kronor. I denna summa ingår förutom själva byggkostnaderna, projektering, rivning och tillfälliga lokaler, invigning av skolan, kreditivkostnader och inflationsuppräkning.

- Inför byggstarten av Viktoriaskolan fanns det flera farhågor om att investeringen inte skulle klara budget. Nu när projektet närmar sig invigning och de första eleverna ska flytta in till höstterminen, kan vi konstatera att alla inblandade gjort ett enastående arbete för att lyckas med denna bedrift, säger Fredrik Nordström.

En lägre totalkostnad för Viktoriaskolan innebär också att det kommer att bli en lägre hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden, vilket kommer att gynna skolverksamheterna i framtiden.

Anledningen till att Viktoriaskolan blir billigare beror främst på att Skara kommun har haft god tid i projektet och att samverkan mellan projektledningen inom service och teknik och byggherren PEAB har fungerat väldigt bra och att man tillsammans har hittat smarta och kostnadseffektiva lösningar på de utmaningar man ställts inför.

- Vi har genom goda samarbeten, eftertänksamhet och kloka beslut lyckats hålla nere kostnaderna utan att tumma på slutresultatet. Vi har en bra platsorganisation, genom PEAB, och även en bra byggledning för hela projektet, avslutar Mikael Leijon, projektchef.

Pressmeddelande från: Skara kommun