ONSDAG 12 APRIL 2017

Kan gruvan i Kinne-Kleva bli ett framtida besöksmål?

För att besvara den frågan har Destination Läckö-Kinnekulle AB med finansiering från Sparbanksstiftelsen Skaraborg genomfört en förstudie. Arbetet har pågått under vintern och resultatet av förstudien som nu är klar presenterades igår. Cirka 30 intresserade personer kom till Husaby Hembygdsgård och tog del av presentationen som följdes av livliga diskussioner som visade på ett stort engagemang för gruvorna.

En central del av förstudien är den säkerhetskontroll av gruvorna som genomfördes i november förra året där företaget Bergutbildarna AB också skrivit en rapport med förslag på åtgärder. Förutom det består förstudien av en beskrivning av gruvorna utifrån utseende och berörda aktörer, omvärldsanalys samt intervjuer med andra verksamma gruvor.

Förstudien visar på att det finns goda förutsättningar och potential för att öppna upp gruvorna som ett besöksmål. Gruvorna är enligt den bergtekniska säkerhetskontrollen i bra skick, särskilt utifrån att de stått orörda under så många år. För att säkra gruvorna krävs bland annat bergsrensning, spänger att gå på för att undkomma vattnet samt en del förstärkningar och ljussättning vilket uppskattas kosta cirka 1-1,5 miljon. Viktigt att lyfta är gruvan är unik, det finns ingen gruva i hela landet i dagsläget som kan visa brytningen av alunskiffer och tillverkningen av skifferolja som pågick här under några få men viktiga år under 1940-talet. Det finns också andra byggnader runt gruvan som visar på historien. Bland annat gammal kontorslokal som kan byggas om till informationscenter, delar av den industrilokal där tillverkningen pågick samt bostadsområdet Sandtorp som byggdes som arbetarbostäder och inte minst Kinnekulle Ring.

”Gruvan i Kinne-Kleva är ett stycke krigshistoria som tillsammans med de andra lämningarna som finns på platsen kan bli ett spännande besöksmål som vittnar om den” framhåller Elin Sjöstedt, projektledare Destination Läckö-Kinnekulle AB som genomfört förstudien.

”På och runt Kinnekulle finns ett flertal helt unika besöksmål som årligen lockar hundratusentals besökare till destinationen. Om förstudiens resultat blir till verklighet kommer gruvan i Kinne-Kleva komplettera övriga besöksmål på ett mycket bra sätt och kommer skapa än fler reseanledningar till Kinnekulle framöver”. Säger Jim Josefsson, VD Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Slutligen framgår det också av förstudiens resultat att samtliga aktörer som berörs av gruvan är positiva till en utveckling vilket är en förutsättning för ett framtida arbete. Detta tillsammans med att trendrapporter pekar på att det finns en ökad efterfrågan på spännande och framförallt autentiska upplevelser i turisters val av besöksmål.

För att gå vidare behövs förutom finansiering för investeringarna en intresseförening så att driften av gruvorna kan säkras för framtiden. Nästa steg blir att identifiera intresserade och engagerade personer som kan vara delaktiga i någon forma av en intresseförening som därefter tillsammans med Destination Läckö-Kinnekulle AB ser över möjligheterna med olika projektansökningar för att få till finansiering av gruvan i ett uppstarts skedde.

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle AB