ONSDAG 5 APRIL 2017

Våld och hot får aldrig bli vardag

Samhällsbärare som medarbetare hos t ex räddningstjänster, polis, ambulanser, sjukhus och vårdcentraler är alla delar av samhällets ryggrad. De gör värdefulla insatser som ger medborgare trygghet och säkerhet, samt många gånger helt livsavgörande, dygnet runt, året om, i kris och fara. Vi tar nu larmrapporter på stort allvar, om alltifrån stenkastning, hot och våld. De är helt oacceptabla. För oss är blåljus- och vårdpersonals insatser viktiga för att upprätthålla en rättsstat och välfärd för alla. Vi vill därför förstärka stödet för att dessa verksamheter ska kunna fortsätta fungera.

Moderata företrädare runt om i landet samtalar i dessa dagar med dessa samhällsviktiga verksamheter. På flera håll vittnas om utsatt arbetsmiljö, resursproblem, rekryteringssvårigheter och hårt arbetsklimat. Problem skiljer sig åt. På landsbygd kan möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare stå i centrum medan i storstäders utanförskapsområden utsätts samhällsbärare allt oftare för våld och hot.

Tyvärr, utsätts också medarbetare på sjukhus och vårdcentraler, för hot- och våldssituationer. I Västra Götalandsregionen har fler händelser rapporterats, liksom fler arbetsskador relaterade till hot och våld. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tvingats börja använda ordningsvakter, som har större befogenheter att ingripa än vad väktare har. Flera sjukhus har också fattat beslut om att i högre grad hålla dörrar till vårdavdelningar låsta. Allt för att skapa en tryggare miljö för patienter och personal.

Detta är en utveckling åt fel håll. Det vill vi ändra på.

Blåljuspersonal generellt måste få starkare skydd. Alltför ofta kan vi läsa hur brandbilar och ambulanser blir saboterade, utsätts för stenkastning och attackeras av kriminella. Det är aldrig acceptabelt när en ambulans inte kan transportera patienter på ett säkert sätt eller en brandbil inte hinner fram till en olycksplats i tid på grund av att kriminella vill förstöra för samhällets basfunktioner. Det krävs både fler poliser som kan skydda mot och förebygga dessa attacker, men också straffskärpningar.

Moderaterna vill att personal inom t ex räddningstjänst och ambulans på samma sätt som poliser ska skyddas av särskild lagstiftning. Den som utövar våld ska alltid dömas till fängelse, med ett minimistraff på sex månader. Vi vill också se fler poliser, de ska vara minst 25 000 innan år 2025. Fler poliser över hela Sverige är nödvändigt.

Blåljusyrken är också en viktig del när Sverige bygger ut totalförsvaret. I tider av kris och stora samhällspåfrestningar kommer samverkan mellan försvar, polis, akutsjukvård och räddningstjänst vara avgörande för att samhället ska kunna fortsätta fungera. Vi tar nu oron på allvar och presenterar konkreta åtgärder i riksdagen för att stärka trygghet och säkerhet.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Socialpolitisk talesperson

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot
Försvarspolitisk talesperson

Gunilla Levén (M)
regionråd
Västra Götalandsregionen(M)