TISDAG 4 APRIL 2017

Bergslagsleden – en resa från folkhälsoverktyg till turistattraktion

Under de 35 år som Bergslagsleden har funnits har den utvecklats mycket. Från att då, år 1980, ha varit ett sätt att höja länsbornas folkhälsa till att idag vara en attraktion som drar tusentals internationella turister om året. Det är en av slutsatserna som dras i årets undersökning av Bergslagsledens besökare.

- Ledens starka och positiva utveckling är i allt väsentligt ett resultat av många timmars ideellt arbete från våra skötselansvariga och vår personals brinnande engagemang. Den starka gemensamma viljan att hela tiden göra Bergslagsleden bättre är anledningen till att så många vill vandra leden idag, säger Irén Lejegren (S) regionråd och ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Från länsangelägenhet till internationell magnet

Varje år besöks Bergslagsleden av cirka 25 000 vandrare. Ungefär 35 procent av dem har rest från ett annat land för att besöka leden. Den största utländska gruppen vandrare kommer från Tyskland. De tyska vandrarna utgör hela 22,5 procent av alla vandrare på leden.

Resultaten i de tidigare enkätundersökningarna från 1980- och 1990-talen gav en helt annan bild. Då gjordes nio av tio besök av länsborna i Örebro län.

Av de svenska besökarna är dock örebrolänningarna fortsatt dominerande. De står för nästan 70 procent av de svenska besöken. Men det finns ett betydande intresse i närområdet kring Örebro län. Hela 15 procent av besöken görs av vandrare från Mälardalsområdet.

-Grunduppdraget är fortfarande i botten ett folkhälsouppdrag. Och i arbetet med Bergslagsleden vi har sett att det gifter sig fint med vårt uppdrag att öka turismen i länet. Något som vi också ser resultat av i den här undersökningen, kommenterar Kjell-Ove Nordström som har arbetat med utvecklingen av leden sedan slutet av 1980-talet.

Ungdomarna har hittat leden

Jämfört med 1980- och 1990-talen har åldern på vandrarna minskat dramatiskt. Då var den vanligaste vandraren mellan 41 och 50 år. Idag är ungdomar mellan 18 och 29 år den största gruppen vandrare. De står för nästan en tredjedel av alla besök.

- Det här är ju väldigt positivt. Vårt arbete att hålla leden attraktiv och vår förmåga att anpassa oss efter vad vandrarna vill ha har gjort att vi etablerar intresset för naturen och vår led. Det bådar gott för ledens framtid, säger Kjell-Ove Nordström.

Hög kvalité ger nöjda vandrare

I samband med att Bergslagsleden firade 30 år för fem år sedan gjorde vi stora upprustningar av leden. Sedan dess har vi lagt stor möda vid att hålla kvalitén uppe på spänger, vindskydd och allt vad vandraren har glädje av, fortsätter Kjell-Ove.

Underhållssatsningarna är också något som vandrarna märker av. Nästan 90 procent av enkätsvaren vid hand att vandrarna tycker att skötseln är god. Bara en procent upplever skötseln negativt. Detta är också något som enkätens frisvar stärker. Flera har skrivit att de varit positivt överraskade över skicket och servicen längs leden, bland annat tillgång till ved vid rastplatser och skicket på toaletterna.

Pressmeddelande från: Region Örebro län