TORSDAG 30 MARS 2017

190 lägenheter på Frostaliden

Skövdebostäder ska bygga 190 lägenheter i Frostaliden, Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme. Lägenheterna är fördelade på sex hus i åtta våningar. Detta innebär en investering på cirka 410 miljoner. Genom att bygga med trästomme driver bolaget utvecklingen framåt och bidrar till en hållbar miljö.

Området Frostaliden är Skövdes satsning på träbyggnation och det står nu klart att Peab kommer att bygga Skövdebostäders 190 lägenheter i området. Byggstart förväntas ske september 2017 och första inflyttning 2019.

- Vi ser fram emot att vara med och skapa Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme. Med ny spännande arkitektur blir detta något extra i ett mycket fint läge där de boende kan uppleva friheten av att bo nära såväl shopping och fritidsaktiviteter som fantastiska rekreationsvärden inom Karstorpsområdet, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder.

Investeringsstöd

Skövdebostäder arbetar aktivt för att kunna hålla acceptabla nyproduktionshyror. Nyproduktionspriserna ökar hela tiden och att bygga i trä är inget undantag. En förutsättning för projektet är att Skövdebostäder kan erhålla statligt investeringsstöd. Därför har Skövdebostäder och PEAB under en tid bearbetat det anbudsförslag som lämnades i november och det slutgiltiga förslaget innehåller 190 lägenheter från två till sex rum och kök.

- Vi har jobbat för att hitta möjliga effektiviseringar och besparingar för att kalkylen ska gå ihop och ge möjlighet att söka investeringsstöd. Det är en stor utmaning med dagens höga byggkostnader, säger Morgan Arvidsson, byggchef på Skövdebostäder.

Utvecklar trähustekniken

Husen konstrueras till största delen av trä, men de två nedersta våningarna och hisschaktet får gjutas i betong.

- Detta är vårt första större trähusprojekt och vi ser fram emot att vara med och utveckla trähustekniken genom detta stora projekt, säger Morgan Arvidsson, byggchef på Skövdebostäder.

Pressmeddelande från: Skövdebostäder