TORSDAG 23 MARS 2017

Löfvens straffskatter på Skaraborgsjobb måste stoppas

Svensk ekonomi är stark, men samtidigt sårbar inför sämre tider. Jobbskapande pressas av teknikförändring och hårdare konkurrens. Sverige riskerar att tappa mark internationellt och möjligheter som globalisering, internationell handel och teknikutveckling ger, kommer inte alla till del. Skaraborg som har stark tillverkningsproduktion är sårbart. På alltför många platser brister framtidstron.

Klyftan mellan den som har jobb och den som står utanför växer. Närmare en miljon människor lever av bidrag i stället för av arbete. Varje krona som går till bidrag, till de som inte arbetar, är en krona som i stället kunde ha gått till skola, vård, äldreomsorg och polisen.

Vi ska ha sammanhållning, trygghet och jobb - i hela Sverige och hela Skaraborg. Det är därför upprörande att regeringen för en politik som är skadlig för jobbskapande. Regeringen vill höja skatten på jobb och de som jobbar med 60 miljarder kronor. För varje krona som satsas på företagande tas tio från jobbskapande.

Moderaterna vill att Alliansen tillsammans så snart som möjligt sätter stopp för regeringens jobbfientliga politik och lägger gemensamma förslag för fler jobb i Skaraborg. Då kan reformer för jobbtillväxt, mer kunskap i skolan och satsningar på fler poliser komma på plats. Samtidigt kan vi stoppa regeringens straffskatter på jobb och företagande:

4 av 5 jobb skapas genom små och medelstora företag. Regeringen vill straffa dessa jobbskapare genom en riktad skattehöjning på fem miljarder kronor. Men Sverige behöver inte höja skatten på jobbskapande - utan sänka den.
Över en miljon löntagare får högre skatt med regeringens politik. Varför ska exempelvis fler sjuksköterskor och poliser vilja anstränga sig mer när arbete lönar sig sämre? Arbete och ansträngningar ska alltid löna sig.
Regeringen höjer skatten på bensin. Trots flera turer är de också tydliga med att de vill införa både lastbils- och flygskatt. Det straffar ut de svenska jobben och gör transporter dyrare i ett land med långa avstånd. Höjd skatt på transporter behöver stoppas.

Sverige och Skaraborg behöver en politik som ger fler möjlighet till jobb och egen försörjning och som skapar såväl trygghet som framtidstro för alla.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg