FREDAG 17 MARS 2017

Samtliga kommunpolitiker i Götene vill öka byggtakten

Samtliga kommunpolitiker i Götene kommun anser att byggtakten är för låg. Hälften anser också att kommunen bör arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet. Det visar en årlig undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

- Det råder fortfarande bostadsbrist i stora delar av landet. Samtidigt saknar både bygg- och fastighetsbranschen arbetskraft med rätt kompetens. Nu måste vi tänka innovativt kring hur vi snabbt kan få fram bra bostäder till fler människor. Vår undersökning visar att det finns en stark vilja bland kommunpolitiker att anta utmaningen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Även när motsvarande undersökning genomfördes förra året ansåg 100 procent av politikerna i Götene kommun att byggtakten behövde öka.

Samtidigt tycker hälften, 50 procent, att kommunen i högre utsträckning än i dag ska arbeta med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet, exempelvis genom påbyggnad av befintliga fastigheter eller omvandling av gamla fabrikslokaler och andra industriutrymmen.

- För att lösa kompetenskrisen behöver fastighetsbranschen rekrytera 11 000 personer de närmaste 10 åren. Politiker, näringsliv och utbildningsväsende måste samarbeta ännu mer för att hitta sätt att möta den efterfrågade byggtakten, så som fler snabbspår för nyanlända och utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov, säger Mona Finnström.

I genomsnitt vill 64 procent av de svenska kommunpolitikerna att byggtakten i deras kommun ska öka. Samma siffra för Västra Götalands län är 65 procent. Mest angelägna är politikerna i Götene, Tidaholm, Tranemo och på Orust, där samtliga kommunpolitiker anser att byggtakten är för låg.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan den 3-12 februari 2017 och besvarades av 3 392 kommunpolitiker i kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnder eller motsvarande i hela Sverige. Undersökningen skickades till 15 829 respondenter, vilket ger en svarsfrekvens på 24 procent.

Pressmeddelande från: Fastigo