LÖRDAG 11 MARS 2017

Årsmöte på Kinnekulle Hembygdsförening

Hembygdsföreningen hade sitt årsmöte den 11mars 2017 i Medelplana bygdegård. Våren hade kommit till Kinnekulle och ett 30-tal medlemmar närvarade på mötet. Medlemsantalet i föreningen är nu 329 personer, en ökning med 18 nya medlemmar under år 2016.

Ordförande Gill Bengtsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna, en återblick över verksamhetsåret 2016 gjordes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Det blev omval av samtliga styrelsemedlemmar. Styrelsens sammanfattning är Gill Bengtsson, Wilhelm Klingspor, Birgitta Gärdefors, Sven Pilfalk, Benny Lönn, Gert Dahlberg, Marianne Kling, Lars Apell, Björn Sjöstedt.

Föreningens nya hemsida har nu varit i gång ett år och under denna tid har ca 40 000 besökare besökt sidan.

Föreningens aktiviteter för 2017 är bestämda och året startar med Vårrundan den 6-7 maj då hålls Stenmuséet och Bruksmuseét öppet. Året avslutas med den traditionella fototräff den 14-15 oktober i Medelplana bygdegård, temat för helgen är då "Folkskolan 175 år".

Björn Sjöstedt berättade om Clas Bjerkander, född 1735 i Bjärka socken och död 1795 i Grevbäck, han var naturforskare och präst. Innan han blev präst var han informator vid Hjelmsäter och Hellekis på Kinnekulle. Han blev kommunister i Götene 1763 befordrades 1785 till kyrkoherde i Grevbäck. Redan som gymnasist började han föra dagböcker över allt märkligt, som mötte honom i naturen och han fortsatte dessa anteckningar ända till sin död. Björn Sjöstedt hänvisar till Kerstin Ekmans bok "Då var allt levande och lustigt" där hon skriver om Bjerkander och hans liv som naturforskare och hans tid på bl.a Kinnekulle.

Mötet avslutades med kaffe och hembakat samt utlottning av vinster på det lotteri som varit under eftermiddagen.

Text: Lena Brodin
Bild: Freddie Wendin